Blodeuo'r Cenedlaethau yn y Bala

Dyddiad: 15/07/2019
Garddio Bala Haf Cymraeg

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd yn cynnal prosiect garddio cymunedol ar gyfer pobl ifanc ardal Penllyn yn ystod gwyliau’r haf.

 

Mae’r prosiect Blodeuo’r Cenedlaethau ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed ac ar gael i unrhyw un sydd yn awyddus i wneud gwahaniaeth yn lleol ac i ychwanegu lliw i Stryd y Bala.

 

Bydd y proiesct sydd wedi ei ariannu gan Gronfa "Trechu Trosedd" yr Uchel Siryf yn cael ei gynnal dros pum dydd Mawrth o 23 Gorffennaf hyd 20 Awst, rhwng 1pm a 3pm.

 

I gadw lle a chael mwy o wybodaeth, cysylltwch gyda Gweithiwr Ieuenctid ardal Y Bala, Alaw Paul 07768598360 neu ebostio alawpaul@gwynedd.llyw.cymru