Gwobr y Faner Werdd i Barc Padarn

Dyddiad: 19/07/2018

Padarn 1 Padarn 3

Mae Parc Gwledig Padarn yn Llanberis wedi derbyn gwobr y Faner Werdd eto eleni – marc ansawdd rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o ansawdd.

Mae’r Parc Gwledig, sydd dan reolaeth Cyngor Gwynedd ymhlith 201 o barciau a mannau gwyrdd yng Nghymru sydd wedi cyrraedd y safon uchel sydd ei angen i sicrhau gwobr y Faner Werdd neu Wobr Gymunedol y Faner Werdd.

Wedi ei leoli mewn 800 acer yn Llanberis, mae Parc Gwledig Padarn yn cynnig croeso a chyfle i drigolion Gwynedd ac ymwelwyr fwynhau golygfeydd trawiadol, o Lyn Padarn i Gastell Dolbadarn a mynyddoedd Eryri.

Mae’r parc yn gartref i lu o atyniadau sy’n cynnwys Ysbyty'r Chwarel - amgueddfa sy'n adlewyrchu bywyd ysbyty yn y 19eg Ganrif, rheilffordd Llyn Padarn, cwrs rhaffau ac ysgolion antur i blant ac oedolion, canolfan chwaraeon dŵr Padarn gyda’r Amgueddfa Lechi Cenedlaethol hefyd wedi ei leoli gerllaw.

Dywedodd y Cynghorydd, Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi ar Gyngor Gwynedd: “Rydym yn falch iawn fod Parc Padarn wedi sicrhau’r faner werdd unwaith eto eleni. Mae’r wobr yma’n tanlinellu’r ffaith fod Parc Padarn yn lleoliad o safon y gall pawb fwynhau.”

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Caiff ei beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sydd yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd sy’n ymgeisio a’u hasesu yn erbyn wyth maen prawf llym, yn cynnwys safonau garddwriaethol, glendid, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.

Meddai Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus: “Rydym wrth ein bodd yn dathlu blwyddyn lwyddiannus arall i Wobrau’r Faner Werdd yng Nghymru. Mae’r 201 o faneri sydd yn chwifio yn dyst i ymroddiad a brwdfrydedd y staff a’r gwirfoddolwyr ar draws y wlad sydd yn gweithio’n ddiflino i gynnal safonau Gwobr y Faner Werdd. 

“Byddwn yn annog pawb i fynd allan i’r awyr agored yr haf hwn i fwynhau’r parciau a’r mannau gwyrdd anhygoel sydd gennym ar drothwy’r drws.”

Mae Parc Gwledig Padarn yn agored yn ddyddiol drwy gydol y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth am Barc Gwledig Padarn neu barciau eraill dan reolaeth Cyngor Gwynedd, ewch i’r wefan: www.gwynedd.llyw.cymru a chlicio ar ‘Hamdden, Parciau a Digwyddiadau’ ar y dudalen gartref.

LLUNIAU: Mae Parc Padarn wedi sicrhau’r faner werdd eto eleni