Gweithio mewn partneriaeth yn sicrhau fod staff llywodraeth yn aros yng Nghaernarfon

Dyddiad: 16/07/2018

Yn dilyn trafodaethau manwl, bydd dros 70 o staff o dîm Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) Llywodraeth y DU a'r Asiantaeth Taliadau Gwledig (RPA) yn ail-leoli o'u lleoliad presennol yng Nghaernarfon i safle Penrallt gerllaw sy'n eiddo i Gyngor Gwynedd.

 

Gyda'r adeilad presennol yn cael ei roi  ar y farchnad gan berchnogion y safle, mae timau APHA a'r RPA wedi bod yn awyddus i ddod o hyd i leoliad newydd addas i'w staff. Mae'r tîm yn cynnwys staff gweinyddol yn ogystal â swyddogion iechyd anifeiliaid a milfeddygon.

 

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd, sy’n arwain ar faterion Eiddo:

 

“Rydw i’n falch iawn fod gwaith caled staff y Cyngor, yn ogystal â swyddogion o Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) a'r Asiantaeth Taliadau Gwledig (RPA) yn golygu y bydd mwy na 70 o staff yn symud i swyddfeydd Penrallt y Cyngor yng Nghaernarfon. Oherwydd natur y gwaith mae rhai o’r tîm APHA yn ei gyflawni, roedd dod o hyd i leoliad addas ar gyfer y staff gweinyddol yn ogystal â staff maes yn dipyn o her.

 

“Trwy weithio gyda’n gilydd, rydym wedi gallu cynnig lleoliad addas ar gyfer staff APHA a RPA mewn rhan o’n swyddfeydd ym Mhenrallt a fydd yn sicrhau bod y swyddi lleol pwysig hyn yn aros yng Nghaernarfon.”