Dyfeiswyr Direidi yn Llyfrgelloedd Gwynedd

Dyddiad: 26/07/2018
hwyl haf socsi

Dros wyliau’r haf mae llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ac adloniant sydd yn addas i’r holl deulu. Bydd y gweithgareddau yma yn rhad ac am ddim ac yn amrywio o her ddarllen i sioe anifeiliaid.

 

Y Dyfeiswyr Direidi yw’r thema eleni, a bydd yr holl weithgareddau yn sicrhau fod digon o weithgareddau diddorol i’r plant, yn ogystal a bod yn addysgiadol iddynt.

 

Benthycwyd 42,536 o lyfrau plant yng Ngwynedd yn ystod Sialens 2017, a mynychodd 651 o blant amrywiaeth o ddigwyddiadau creadigol a hwyliog yn  Llyfrgelloedd Gwynedd.

 

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar lyfrgelloedd: “Mae darllen yn sgil hanfodol, ond mae meithrin angerdd at ddarllen yn gynnar mewn bywyd yn bwysig hefyd er mwyn datblygu darllenwyr sydd yn mwynhau darllen er pleser. 

“Mae llu o weithgareddau hwyliog yn cael eu cynnal mewn llyfrgelloedd ledled Gwynedd, ac mae’r sialens ddarllen yn ffordd wych hefyd o annog plant i barhau i ddarllen dros yr haf. Mae plant yn cael eu hannog i ddarllen naw llyfr dros yr haf ac os ydyn nhw yn cwblhau’r sialens byddant yn derbyn medal a thystysgrif - felly ewch i’ch llyfrgell leol yn ystod yr haf yma am ddigon o hwyl a sbri!”  

 

Am ragor o fanylion am y gweithgareddau fydd yn cael eu cynnal, ewch i:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/hwylhaf2018