Cynllun Garddio Dwyfor yn sicrhau gwobr gymunedol flaenllaw y Faner Werdd

Dyddiad: 16/07/2018
Garddio_Gardening1

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd, sef marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o ansawdd – ar gyfer eleni, gydag un ohonynt i chwifio i gydnabod cynllun cymunedol ym Mhwllheli.

 

Mae cyfanswm o 112 o fannau gwyrdd a reolir gan gymunedau yng Nghymru wedi bodloni’r safonau uchel sydd eu hangen i dderbyn prif wobr gymunedol y Faner Werdd (101 yn 2017/18). Mae’r safleoedd hyn yn dibynnu ar wirfoddolwyr i gynnal eu cyfleusterau.

 

Bydd y faner yn chwifio yng Nghanolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli i gydnabod y cyfleusterau rhagorol yno, a’r ymrwymiad i gyflwyno man gwyrdd o ansawdd uchel.

 

Eglurodd Brian Jones, un o'r gwirfoddolwyr arweiniol, y buddiannau sydd i’w cael drwy fod yn rhan yn rhan o'r prosiect garddio:

 

Meddai: “I ddechrau cefais fy nghyfeirio ar y Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol (NERS), gan fy Meddyg Teulu. Y nod oedd helpu i leihau pwysau gwaed, cynorthwyo gyda cholli pwysau a chynyddu gweithgarwch corfforol, ac ar ôl 16 wythnos roeddwn wedi cyflawni hyn.

 

“Er mwyn parhau â gweithgaredd corfforol a mwynhau'r cyfeillgarwch gydag eraill, fe ddois yn wirfoddolwr. Mae'r ardd yn brosiect sydd angen sylw trwy’r flwyddyn hyd yn oed yn ystod tywydd garw; felly mae wedi dod yn gofnod parhaol yn fy nyddiadur. Mae’r prosiect wedi fy ngalluogi i mi gael cyfleoedd i barhau â gweithgaredd corfforol, ymarfer corff a chymhelliant. Yn ogystal, o safbwynt personol, mae'n caniatáu i unigolion sydd â phroblemau corfforol ac iechyd adennill hyder a sgiliau na allant eu cyflawni yn y gorffennol."

 

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Caiff ei beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sydd yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd, a’u hasesu yn erbyn wyth maen prawf llym, yn cynnwys safonau garddwriaethol, glendid, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.

 

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus: “Rydym wrth ein bodd yn dathlu blwyddyn lwyddiannus arall i Wobrau’r Faner Werdd yng Nghymru. Mae’r 201 o faneri sy’n chwifio yn dyst i ymroddiad a brwdfrydedd y staff a’r gwirfoddolwyr ar draws y wlad sydd yn gweithio’n ddiflino i gynnal safonau Gwobr y Faner Werdd.   

 

“Byddwn yn annog pawb i fynd allan i’r awyr agored yr haf hwn i fwynhau’r parciau a’r mannau gwyrdd anhygoel sydd gennym yn yr ardal.”

 

Mae rhestr lawn o enillwyr y wobr ar gael ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.keepwalestidy.cymru/greenflag

 

Gallwch roi eich parc neu fan gwyrdd ar y map drwy gymryd rhan hefyd. Ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.keepwalestidy.cymru am fwy o wybodaeth.

 

LLUN: Brian, Dorris a Kate prif wirfoddolwyr Cynllun Garddio Dwyfor