Cynghorwyr Gwynedd yn ymweld â busnes wobrwyol

Dyddiad: 10/07/2018
Llun Distyllfa Aber Falls

Cafodd cynrychiolwyr o Gyngor Gwynedd gyfle yn ddiweddar i ymweld ac un o fusnesau mwyaf newydd y sir, sydd eisoes wedi ennill gwobrau rhyngwladol am eu cynnyrch. Dechreuodd Distyllfa Aber Falls, Abergwyngregyn gynhyrchu wisgi y llynedd, ond gan fod yn rhaid i wisgi aeddfedu am o leiaf dair mlynedd a diwrnod cyn y gellir ei werthu yn gyfreithiol, ni fydd y cynnyrch ar gael tan 2020,

 

Yn y cyfamser, mae’r ddistyllfa yn cynhyrchu amrywiaeth o jin a gwirodydd, sydd wedi derbyn canmoliaeth, gan ennill 5 medal yng Ngwobrau Gwirodydd San Francisco eleni. Maent wedi cael eu henwebu am wobr yn y ‘Great British Food Awards’ yn y categori ‘Cynnyrch Newydd Gorau o Brydain.’        

 

Mae llawer o hanes yn perthyn i safle’r ddistyllfa, a oedd yn arfer bod yn safle i chwarel lechi yn yr 19fed Ganrif, ac yn ffatri cynhyrchu margarin yn ystod y ddau ryfel byd. Yn ogystal ac adnewyddu’r adeilad ei hun, mae gobaith y bydd Canolfan Groeso yn cael ei hadeiladu i gymryd lle yr adfeilion, gan gynnig nifer o gyfleusterau megis labordy distyllio, amgueddfa, gofod arddangos, cyfleusterau cynadledda a bistro.

 

Meddai James Wright, Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni: “Rwyf wrth fy modd â'r cynnydd y mae'r ddistyllfa wedi'i wneud dros y misoedd diwethaf, ac rwy'n falch o barhau i ddatblygu'r busnes i gynnig atyniad i ymwelwyr o ansawdd uchel, ynghyd a dewis eang o wirodydd sydd wedi gwneud enw iddynt eu hunain yn rhyngwladol i hyrwyddo harddwch a threftadaeth Gogledd Cymru ar draws y byd"

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi: “Rwy’n falch iawn o'r hyn y mae’r busnes wedi'i gyflawni mewn cyfnod mor fyr. Yr hyn yr wyf yn ei chael yn arbennig o galonogol yw angerdd y cwmni am gyfrannu at y gymuned leol - o'r ffaith bod y grawn sydd wedi cael ei ddefnyddio er mwyn creu’r gwirodydd yn cael ei fwydo i wartheg ar y fferm gyfagos, i gyflogaeth a datblygiad pobl leol a hyd yn oed cynnal trafodaethau â Phrifysgol Bangor ynglŷn â chyfleoedd ymchwil "

 

Am ragor o wybodaeth am y ddistyllfa, ewch i https://www.aberfallsdistillery.com/cy/

 

 

LLUN: Cynrychiolwyr o Gyngor Gwynedd yn ymweld a’r ddistyllfa