Cwrdd â'r prynwr

Dyddiad: 10/07/2018
Bydd Cyngor Gwynedd yn cynnal dau ddigwyddiad cwrdd â'r prynwr ynghlwm a chontractau fframwaith cynnal a chadw cynlluniedig yn y lleoliadau isod:-

1. Adeilad Intec, Ffordd Y Parc, Parc Menai, Bangor, LL57 4FG ar y 26ain o Orffennaf 2018.

2. Clwb Pel Droed Porthmadog, Y Traeth, Porthmadog, LL49 9PP ar yr 27ain o Orffennaf 2018. 

Bydd y digwyddiadau wedi ei rannu i gyfres o gyfarfodydd un i un lle bydd darparwyr yn derbyn slot 30 munud i drafod gofynion y gwasanaeth, y broses gaffael, yn ogystal â chyfle i leisio unrhyw bryderon. 

Os oes gennych ddiddordeb, bydd angen i chi gysylltu â’r Cyngor erbyn y 20fed o Orffennaf 2018 ar 01286 679 367 neu yrru e-bost i timcategoricorfforaethol@gwynedd.llyw.cymru i archebu lle.