Ysgolion Gwynedd ar frig cystadleuaeth ddarllen genedlaethol

Dyddiad: 06/07/2017
Darllen

Mae disgyblion dwy o ysgolion Gwynedd wedi cyrraedd y brig yn rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol gan Gyngor Llyfrau Cymru a gynhaliwyd yn Aberystwyth yn ddiweddar.

 Yn dilyn llwyddiant yn y gystadleuaeth sirol daeth tîm blwyddyn 3 a 4 Ysgol y Garnedd, Penrhosgarnedd i’r brig yn y rownd genedlaethol. Llwyddwyd i gipio Tarian Dr Dewi Davies a roddir i’r ysgol â’r marciau uchaf yn y gwaith trafod a chyflwyno. Ysgol y Garnedd hefyd gipiodd y wobr am y grŵp trafod gorau, a hynny am waith y disgyblion yn trafod cyfrol ‘Pedair Cainc y Mabinogi’ gan Sian Lewis (Rily).

 Tîm Ysgol Edern oedd yn cynrychioli Gwynedd yn y gystadleuaeth ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6. Yn dilyn perfformiad arbennig daethant  i’r brig  gan ennill Tlws Dr Dewi Davies. Disgyblion Ysgol Edern hefyd enillodd y wobr am y grŵp trafod gorau, gan drafod ‘Pluen’ gan Manon Steffan Ros (Y Lolfa).

 Roedd timau Ysgol y Garnedd ac Ysgol Edern yn perfformio cyflwyniad dramatig i hysbysebu llyfr ynghyd a thrafod stori fer yr oeddynt wedi ei darllen. Fel rhan o’r rownd derfynol genedlaethol, cafodd y timau hefyd gyfle i fwynhau gweithdy hwyliog gyda’r awdur a Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn.

 Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faes Addysg: “Llongyfarchiadau mawr i’r ddwy ysgol ar eu llwyddiant. Mae’n bluen yn het unrhyw ysgol i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol o’r math yma, ond mae dod i’r brig wedyn yn glod mawr i’r disgyblion a’u hathrawon.

 “Mae hi’n wych gweld y plant yn elwa cymaint wrth ddarllen a thrafod llyfrau. Mae’n brofiad gwerthfawr i bawb sy’n cystadlu gan ei fod yn meithrin sgiliau mynegi barn a datblygu sgiliau llefaredd. Rwy’n falch iawn o’u llwyddiant ac yn diolch hefyd i staff Gwasanaeth Llyfrgell y Cyngor am eu cefnogaeth barhaus gyda’r gystadleuaeth.

 “Da iawn i ddisgyblion Ysgol y Garnedd ac Ysgol Edern ar eu llwyddiant.”