Mis Ymwybyddiaeth Sgamiau

Dyddiad: 11/07/2017
sgam

Mis Gorffennaf yw mis ymwybyddiaeth o sgamiau.  

Mae'n bwysig fod pob un ohonom yn chwarae yn rhan i weithredau ar sgam.

Dilynwch arweiniad Cyngor ar Bopeth isod i chwarae eich rhan chi -

Gofynnwch am gyngor
Gall gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth 03454 04 05 05 ddarparu cyngor a throsglwyddo’r manylion i adran Safonau Masnach.

Cwynwch am...
Sgamiau neu sgamiau posib wrth Action Fraud:
Ffôn: 0300 123 2040
Gwefan:  www.actionfraud.police.uk

Dywedwch wrth...
Ffrind, cymydog neu berthynas am unrhyw sgamiau y dewch i wybod amdanynt.

Bydd ein tîm Safonau Masnach yn B&Q ym Mangor 26 Gorffennaf 2017 gyda criw o Gyngor ar Bopeth, dewch draw i gael cyngor a gwybodaeth.