Hwyl haf llyfrgelloedd Gwynedd

Dyddiad: 26/07/2017
Llyfrgelloedd

Ail feddyliwch beth mae eich llyfrgell leol yn gallu ei gynnig i chi! Yr haf hwn mae llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ac adloniant sydd yn addas i’r holl deulu. Bydd y gweithgareddau yma yn rhad ac am ddim ac yn amrywio o her ddarllen i sioe anifeiliaid.

Y flwyddyn yma mae’r asiantaeth darllen ar y cyd hefo Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Anifail -Ysbiwyr,  sialens ddarllen yr Haf yng Ngwynedd 2017. Trwy gydol yr haf bydd gan eich plentyn ddigonedd o bethau diddorol i’w gwneud â fydd o les iddynt yn addysgiadol hefyd.

Mae’r cynllun cyffrous hon wedi helpu a hybu plant i ddarllen dros 600,000 o lyfrau yng Nghymru ac mae’n ysgogi ochr greadigol a dychmygus eich plentyn wrth wneud tasgau unigryw yn ogystal â gwella eu sgiliau iaith sydd yn holl bwysig i’w dyfodol. Hefyd mae’r gweithgareddau  yn rhoi cyfle i’ch plentyn ddatblygu yn gymdeithasol ac i gyfarfod ffrindiau newydd.

Trwy gydol yr haf, bydd amrywiaeth o weithgareddau  gan gynnwys sesiynau crefft, storïau a chanu, sioeau anifeiliaid, academi ysbiwyr a llawer mwy yn cael eu cynnal yn llyfrgelloedd y sir. I ddarganfod mwy am y gweithgareddau sy’n cael eu cynnal, holwch yn eich llyfrgell leol, ewch i http://www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgelloedd neu chwilio am y manylion ar dudalen Facebook Llyfrgelloedd Gwynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar lyfrgelloedd: “Mae darllen yn sgil hanfodol bywyd ond mae meithrin angerdd at ddarllen yn gynnar mewn bywyd yn bwysig hefyd er mwyn datblygu darllenwyr sydd yn mwynhau darllen er pleser.

“Mae llu o weithgareddau hwyliog yn cael eu cynnal mewn llyfrgelloedd ledled Gwynedd, ac mae’r sialens ddarllen yn ffordd wych hefyd o annog plant i barhau i ddarllen dros yr haf. Mae plant yn cael eu hannog i ddarllen naw llyfr dros yr haf ac os ydyn nhw yn cwblhau’r sialens byddant yn derbyn  medal a thystysgrif - felly ewch i’ch llyfrgell leol yn ystod yr haf yma am ddigon o hwyl a sbri!”

Mwy o wybodaeth