Hâf llawn hwyl yng nghanolfannau hamdden Gwynedd

Dyddiad: 25/07/2017
ChwaraeonHaf

Mae’r haf yma! O’r diwedd… amser i fwynhau'r haul ac i wneud fwy yn gorfforol. Yn ogystal â chyfle i’r oedolion gadw’n iach, mae canolfannau hamdden Gwynedd hefyd yn cynnig llond gwlad o weithgareddau i blant a phobl ifanc dros wyliau’r haf.

Mae bob dim o wersi nofio i seiclo dan do, o chaiacio i bêl-droed mini. I rai ifanc iawn mae yna wersi nofio rhieni a phlant ar gael. Bydd y gwersi yma yn helpu datblygu sgiliau nofio plant ifanc a helpu rhieni dreulio amser hwyliog efo’r plant.

Mi fydd yna sesiwn nofio am ddim i blant bob wythnos yn y pyllau nofio hefyd! Cysylltwch gyda’ch canolfan leol i gael gwybod am amseroedd nofio am ddim yno, neu ewch i wefan Cyngor Gwynedd a dewisiwch eich canolfan: www.gwynedd.llyw.cymru/hamdden

Hefyd mae yna wersi tenis, sboncen a badminton sydd wedi'u teilwra i bobl ifanc, gan eu helpu i wella eu sgiliau mewn chwaraeon raced, cael hwyl ac i gyd tra meant yn gwella eu ffitrwydd a'u lles. Mae pob un o'r gwersi yn cael eu cynllunio i fod yn gynhwysol i blant o bob lefelau sgiliau ac oed.

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Gwynedd Iach:

"Mae yna bob math o weithgareddau hwyliog ar gael i blant a theuluoedd yng nghanolfannau’r Cyngor dros yr haf. Mae’n rhoi cyfle i fwynhau a chadw’n iach fel teulu. Mi fyddwn i’n annog teuluoedd i feddwl am gymryd mantais o’r cyfleusterau, gwersi ardderchog a'r cyfle i gael hwyl yn ein canolfannau hamdden dros y gwyliau haf.

“Bydd gweithgareddau amrywiol ar gael i bob oedran. Os am drafod beth sydd ar gael, ewch draw i’ch canolfan hamdden leol.”

I’r plant a phobl ifanc rheini sy’n mwynhau chwaraeon tîm, mae canolfannau hamdden hefyd yn cynnal gwersi pêl-droed, pêl-rwyd a hoci dan do. Bydd y sesiynau yn dysgu pwysigrwydd gweithio fel rhan o dîm, yn gwella sgiliau yn y gamp ac yn ffordd wych o ddod i wneud ffrindiau newydd.

Mae llawer yn digwydd ar draws y canolfannau hamdden, i weld beth sydd yn digwydd yn eich canolfan lleol chi ewch i wefan Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru/hamdden neu i dudalen Byw’n Iach Gwynedd ar Facebook. Mae gwybodaeth am weithgareddau i blant o dan y pennawd 'Gweithgareddau Plant'.