Gwynedd yn pedlo i fuddugoliaeth

Dyddiad: 21/07/2017
BeicioMynydd

Mi ddaru bobl ifanc Gwynedd serennu yn rownd derfynol o Feicio Mynydd Ysgolion Gogledd Cymru a chymerodd lle yng Nghanolfan Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn, yn Llanrwst.

Dechreuodd y gystadleuaeth efo dros 60 o feicwyr mynydd brwd yn cynrychioli'r chwe sir gogledd Cymru. Sefydlodd Beicio Cymru gwrs sgiliau a her beic sbin, newydd i 2017, i sicrhau rownd derfynol ddiddorol.

Mae'r cwrs beicio mynydd wedi ei sefydlu drwy drac bwrpas presennol godidog a adeiladwyd gyda golygfeydd syfrdanol. Roedd y gystadleuaeth yn ffyrnig gyda'r holl gystadleuwyr yn edrych i seiclo eu ffordd at fuddugoliaeth.

Yn gyntaf oedd y treialon amser lle nodwyd y beicwyr cryf a'u grwpio yn ôl ei allu yn barod ar gyfer y rownd derfynol llinell. Gyda'r holl dimau gwddf a'r gwddf i fod yn enillwyr aeth i lawr at y rasys llinell derfynol i benderfynu ar y pencampwyr!


Dyma’r canlyniadau:

Merched 7 – 8 mlynedd - 1. De Gwynedd, 2.Gogledd Gwynedd, 3. Y Fflint

Bechgyn 7 - 8 mlynedd - 1. De Gwynedd, 2. Gogledd Gwynedd, 3.Conwy

Merched 9 - 10 mlynedd - 1. De Gwynedd 2. Gogledd Gwynedd

Bechgyn 9 - 10 mlynedd - 1.Conwy, 2 Gogledd Gwynedd, 3.De Gwynedd


Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Gwynedd Iach:

 "Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan, yr oedd yn ymddangos fod y cyd gystadleuwyr fwynhau'r diwrnod a phawb gadael gyda dillad mwdlyd a gwên fawr ar eu hwynebau. Gwynedd oedd bendant ar frig y podiwm yn Llanrwst gyda beicwyr yn awyddus i barhau â hyfforddiant ac ymuno â chlybiau lleol yn y dyfodol agos.”

 Mae beicio mynydd yn prysur ddod yn boblogaidd iawn yn y gogledd a de'r sir, gyda dros 250 o fyfyrwyr Gwynedd - y mwyaf erioed - yn cystadlu yn Llanberis a Choed y Brenin i gael lle i gynrychioli eu sir yn y rownd derfynol yn Llanrwst.

 Diolch yn fawr iawn i bob partneriaeth a oedd yn rhan o wneud y digwyddiad hwn yn llwyddiant mawr eto eleni. Beicio Cymru, Partneriaeth Awyr Agored a heb anghofio'r Tîm Chwaraeon am Oes Gwynedd ar gyfer darparu cyfle i fyfyrwyr ysgol uwchradd ledled Gwynedd.

 Cadwch lygad allan ar y dudalen Facebook 'Byw'n Iach Gwynedd' ar gyfer cyfleoedd Beicio Mynydd a gwybodaeth am y digwyddiad y flwyddyn nesaf. Gadewch i ni weld faint fydd yn cynrychioli Gwynedd yn y rownd derfynol flwyddyn nesaf?