Dweud eich dweud am Harlech

Dyddiad: 17/07/2017
stryd fawr

Mewn ymateb i nifer o fygythiadau a risgiau sy’n wynebu Harlech, mae Cyngor Gwynedd gyda chefnogaeth partneriaid strategol a lleol yn ceisio barn pobl ar sut i wneud y mwyaf o gyfleoedd yn Harlech. 

 Mae Harlech yn adnabyddus am ei threftadaeth arbennig, o’i gastell hanesyddol, cwrs golff pencampwriaeth Brenhinol Dewi Sant, ei arfordir rhagorol yn ogystal a chyfleoedd thechnoleg awyrofod ym maes awyr Llanbedr, mae’r dref angen cyd-weledigaeth a chyfres o gynigion.

 Er mwyn helpu i siapio gweledigaeth a syniadau ar gyfer y dref, mae digwyddiad ymgynghori wedi cael ei drefnu ar gyfer dydd Mercher, 26 Gorffennaf. O 11am hyd 7pm yn neuadd goffa’r dref ar Twtil, ychydig i lawr o’r castell, bydd ymgynghorwyr yn rhannu syniadau ar ffyrdd i wella’r ffordd mae’r dref yn cael ei chyhoeddi, creu profiad gwell yng nghanol y dref yn ogystal a syniadau ar gyfer cynnal cyfleusterau lleol a sut gall Harlech fod yn gyrchfan drwy gydol y flwyddyn.

 Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Cyngor Gwynedd:

 “Mae buddsoddiad yn 2016 yng nghastell Harlech mewn canolfan ymwelwyr newydd, llety gwell a bont i’r castell wedi cael ei groesawu ac yn dod â manteision yn barod. Er hynny mae yna gyfleoedd eraill rydym angen eu gwireddu ymhellach er budd y gymuned leol ac i’r dref fel cyrchfan gyfan. Rydym yn annog pobl i ddod draw i’r ymgynghoriad a dweud wrthym beth ydi eu blaenoriaethau.”

 Meddai’r cynghorydd lleol dros Harlech, Freya Bentham:

 “Mae pawb sy’n byw ac yn gweithio yn Harlech eisiau’r gorau ar gyfer yr ardal. Nod y prosiect yma ydi dod a barn pobl lleol a’r awdurdodau perthnasol at ei gilydd fel gallwn wneud y mwyaf o’r cyfleoedd  adfywio ar gyfer Harlech. Rwy’n annog pawb sydd â diddordeb yn nyfodol Harlech i ddod draw i’r digwyddiad ar ddydd Mercher, 26 Gorffennaf i rannu eu barn.”

 Mae’r prosiect yma yn cael ei gefnogi gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru.

 I ddarganfod mwy, cysylltwch â Chris Jones ar 01873 880666, e-bost: chris@chrisjonesregeneration.co.uk