Cyfle i blant Gwynedd arbrofi, mwynhau a dysgu trwy gelf

Dyddiad: 25/07/2017
Criw Celf

Mae rhaglen Criw Celf Bach Gwynedd yn chwilio am artistiaid ifanc fyddai â diddordeb cofrestru ar gyfer y cynllun yn 2017/18.

Clwb celf i blant rhwng saith ac 11 oed ydi Criw Celf Bach gan gynnig cyfleoedd i blant ddysgu a rhoi cynnig ar greu gyda chymorth gan artistiaid proffesiynol lleol.

Mae gwahanol sesiynau yn cael eu cynnig mewn lleoliadau ledled y sir yn cynnig cyfle i arbrofi â deunyddiau celf, technegau a themâu mewn modd chwareus. Ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, bydd clybiau’n cael eu cynnal yn Storiel, Bangor; Theatr Ardudwy, Harlech; Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog a Neuadd Dyfi, Aberdyfi.

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet sy’n arwain ar faes Celfyddydau ar Gyngor Gwynedd: “Mae’r cynllun Criw Celf Bach yn cynnig cyfleoedd arbennig i blant a phobl ifanc Gwynedd arbrofi a chreu celf yng nghwmni artistiaid proffesiynol yn ystod gweithdai rheolaidd sy’n cael eu cynnal mewn safleoedd ysbrydoledig.

“Rydw i’n falch iawn y bydd plant Gwynedd unwaith eto eleni yn gallu gwneud y mwyaf o brosiect blaengar Criw Celf sy’n galluogi pobl ifanc, o bob cwr o’r sir, i ddod ynghyd ac ymarfer eu talentau a gwneud y mwyaf o’r cyngor arbenigol sydd ar gael. Mi fyddwn i’n annog unrhyw blentyn sy’n awyddus i fwynhau a dysgu mwy am fyd celf i fynd amdani.”

I archebu lle, mae angen cwblhau a phostio ffurflen gofrestru ac anfon siec am £40 yn daladwy i “Cyngor Gwynedd” at Criw Celf Bach, Archifdy Caernarfon, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH. Mae’r ffi aelodaeth yn talu am ddeg sesiwn dwy-awr o hyd.

Os am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd ar ebost mailto:gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymruneu ffonio 01286 679721 / 07789 032517. Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun hefyd ar gael ar: www.criwcelf.co.uk