Beicio hygyrch yng Ngwynedd

Dyddiad: 03/07/2017
beicio hygyrch Gwynedd

Fe lansiwyd cynllun cyffrous yn ddiweddar gyda’r nod o sicrhau bod pawb yn cael cyfle i gymryd rhan mewn seiclo ac yn benodol pobl anabl a’u teuluoedd.

 Cafodd y  clwb seiclo hygyrch newydd o’r enw Pŵer Seiclo ei lansio yn swyddogol ym Mhlas Menai. Mae’r clwb wedi’i sefydlu diolch i amser a sgiliau swyddogion o Gyngor Gwynedd; Y Bartneriaeth Awyr Agored; Chwaraeon Anabledd Cymru a Derwen - Tîm Integredig Plant Anabl. Fe arianwyd y cynllun gan Grant Datblygu Chwaraeon Cymru.

 Yn ystod y diwrnod lansio fe wnaeth nifer o bobl a theuluoedd fanteisio ar y cyfle i roi cynnig ar un o’r 15 beiciau addasol sy’n amrywio o feiciau ochr wrth ochr, beiciau tandem, treciau a chludwr cadair olwyn. Wedi ei leoli ym Mhlas Menai, bydd y clwb yn defnyddio Llwybr Beicio Lôn Las Menai sy'n rhedeg o Gaernarfon i Felinheli gyda lle i fynd ymhellach.

 Dywedodd Marcus Politis, Swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru yng Ngwynedd:

 "Er gwaetha’r tywydd, roedd diwrnod lansio Pŵer Seiclo yn llwyddiant mawr gyda nifer yn mynychu o Wynedd, Conwy ac Ynys Môn. Mae'n amser gwirioneddol gyffrous gan fod y clwb yn canolbwyntio ar gynnal cyfleoedd ystyrlon rheolaidd i bobl anabl a'u teuluoedd. Diolch i’r holl bartneriaid am eu gwaith caled i sefydlu’r cynllun yn ogystal ar holl wirfoddolwyr sydd wedi cael eu hyfforddi fel arweinwyr beicio cymwys.”

 Ychwanegodd y Cynghorydd Craig ap Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Gwynedd Iach:

 “Mae’n wych gweld clwb o’r fath yn cael ei sefydlu yng Ngwynedd. Drwy weithio gyda'n gilydd i hyrwyddo Pŵer Seiclo, gallwn ysbrydoli a galluogi pobl sydd â nam yng Ngwynedd ac ardaloedd cyfagos i fwynhau seiclo hygyrch."

 Bydd Pŵer Seiclo yn rhedeg fel clwb cysylltiedig bob yn ail ddydd Sadwrn ym Mhlas Menai ger Y Felinheli. Os hoffech fwy o wybodaeth neu os oes gennych ddiddordeb mynychu,  cysylltwch â Marcus Politis ar 07766 505320.