Awydd bod yn Llysgennad Ifanc Gwynedd?

Dyddiad: 20/07/2017
Ydych chi’n berson ifanc gyda diddordeb mewn chwaraeon ac eisiau’r cyfle i gyd-arwain a threfnu sesiynau gyda swyddogion profiadol Tîm Chwaraeon am Oes Cyngor Gwynedd?

 Os felly, mae’r Cyngor yn eich annog i wneud cais i ymuno â grŵp Llysgenhadon Ifanc Gwynedd ar gyfer 2017-18.

 Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Gwynedd Iach:

“Mae llysgenhadon ifanc yn cael y cyfle i ymgynghori gyda Swyddogion Tîm Chwaraeon am Oes Gwynedd, Cynghorau Chwaraeon Ysgol, Chwaraeon Cymru, yr Ymddiriedolaeth  Chwaraeon Ieuenctid a phartneriaid eraill ar fentrau neu syniadau newydd, a bod yn llais i bobl ifanc Gwynedd."
“Mae’n gyfle gwych i unrhyw berson ifanc sydd yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau yn y maes, ac mi fydden ni’n annog unrhyw un sydd â diddordeb i ystyried cyflwyno cais.”

 Bydd y Llysgenhadon Ifanc llwyddiannus yn cael cynnig cyfleoedd gwych yn ystod y flwyddyn gan gynnwys cymwysterau rhad ac am ddim, mynediad i ddigwyddiadau lleol, mynychu cyfarfodydd chwaraeon a seremonïau gwobrwyo. Byddant hefyd yn cefnogi rhaglenni datblygol Tîm Chwaraeon am Oes a chyfle i gynrychioli Gwynedd mewn Cynhadledd Llysgenhadon Cenedlaethol Cymru.


Am fwy o wybodaeth neu i ofyn am ffurflen gais i ddod yn Llysgennad Ifanc Gwynedd, ewch i: Chwaraeon am Oes neu cysylltwch â Hannah Hughes ar hannahmedihughes@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01286 677982.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi dydd Mercher, 6 Medi 2017. Pob lwc!