Arddangosfa o ffotograffiaeth tirluniau Eryri a Môn yn Storiel

Dyddiad: 07/07/2017
DylanArnold

Mae gwaith gan y ffotograffydd lleol, Dylan Arnold yn cael ei arddangos yn Storiel ym Mangor o 8 Gorffennaf hyd 2 Medi 2017.

Bydd ei arddangosfa ‘Dyffryn Cudd’ yn canolbwyntio ar dirluniau o Eryri ac Ynys Môn ac yn eich cludo at rai o olygfeydd godidog yr ardal.

Meddai Dylan, sydd wedi ei leoli yn Llanrug: “Prynais fy nghamera ffilm SLR cyntaf yn ôl yn 1988, pan roeddwn yn bymtheg oed. Ysgogodd hynny gariad oes o ffotograffiaeth sydd heb bylu. Rhoddodd bwrpas newydd i mi fynd i ymweld â mannau ysbrydoledig yn Eryri yr oeddwn eisoes wedi mwynhau eu harchwilio.  Yr adeg hynny, dim ond ffordd i greu lluniau sydyn ac atgofion oedd ffotograffiaeth i mi, yn hytrach na modd ymwybodol o fynegi fy hun neu broses greadigol.

“Un mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, prynais fy nghamera digidol SLR cyntaf. Dyna pryd y daeth yn obsesiwn.  Roedd dyfodiad yr ystafell dywyll ddigidol yn golygu fy mod i am y tro cyntaf yn gallu prosesu a ffurfio fy nelweddau fel roeddwn i yn eu gweld nhw, yn hytrach na phostio lluniau i gael eu datblygu fel yr arferwn ei wneud pan roeddwn yn defnyddio ffilm. Roedd hyn yn drobwynt yn fy ffotograffiaeth pan ail-ystyriais fy null o dynnu lluniau a phrosesu gan ddechrau cymryd hyn o ddifrif.

“Erbyn hyn, a minnau wedi cael sawl camera ac offer gwell, traed gwlyb a sawl trybedd wedi malu, rwyf yn ffotograffydd cyhoeddedig.”

Eleni, enillodd Dylan y Wobr Portffolio yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth tirluniau 'Your Vision 2017' a lywyddwyd gan y ffotograffydd proffesiynol enwog David Noton.   Cyrhaeddodd dau o’i luniau hefyd y rhestr fer yng nghystadleuaeth 'The Outdoor Photographer of the Year' yn ogystal â chael eu cyhoeddi yn y Guardian gydag erthygl-gyfweliad yng nghylchgrawn Golwg ym mis Mai.

Ychwanegodd: “Tirweddau gwyllt ysblennydd gogledd Cymru yw fy lle chwarae ac maent wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi ers yn blentyn. Mae yna wastad rhywbeth newydd i'w weld a'i ddal ymysg y copaon creigiog, milltiroedd o arfordir godidog a'r coedwigoedd, llynnoedd a dyffrynoedd. Teimlaf ei bod yn fraint byw yn Eryri ac rwy'n ymdrechu i ddal peth o harddwch, goleuni a drama y tirluniau cyfnewidiol ond bythol yma yn fy ffotograffau.”

Mae arddangosfa o waith Dylan Arnold i’w weld yn Storiel o 8 Gorffennaf hyd 2 Medi 2017. Mae Storiel ar agor Mawrth i Sadwrn o 11am hyd 5pm.