Artist lleol yn creu cerflun newydd i Storiel, Bangor

Dyddiad: 19/04/2022
Llŷr

 

Dewch i weld yr artist lleol Llŷr Erddyn Davies yn cerfio yn fyw yn Storiel rhwng 20 a 22 Ebrill 2022.

 

Mae Llŷr wedi'i gomisiynu i greu gwaith celf newydd wedi'i ysbrydoli gan eitemau o hetiau yng nghasgliad Storiel.  Bydd yn cerflunio’r hetiau o'r casgliad i fwydo i mewn i'w ddyluniad ar gyfer y gwaith celf.

 

Mae hefyd yn gwahodd pobl leol a grwpiau cymunedol i rannu yr hetiau y maent yn credu sy'n eu cynrychioli, a fydd hefyd yn bwydo i ddyluniad y cerflun.

 

Dewch â'ch hetiau i Storiel rhwng 20 a 22 Ebrill 2022 a rhannwch eich stori am sut mae'n eich cynrychioli chi neu'ch cymuned gyda Llŷr.

 

Mae cyfleoedd hefyd i bobl gerflun eu darn eu hunain o hetiau mewn un o dri gweithdy galw heibio dan arweiniad Llŷr yn Storiel ar yr adegau canlynol:

 

10am-12 ac 1-3pm 20 Ebrill 2022

10am-12 ac 1-3pm 21 Ebrill 2022

10am-12 ac 1-3pm 22 Ebrill22

 

Ariennir y prosiect gan raglen 'Trawsnewid Trefi' Llywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd.

 

Mae'n rhan o fenter ehangach i wella gofod awyr agored Storiel er mwyn creu ardal ddymunol i bobl ei mwynhau a'i gwella wrth ymgysylltu â'r gymuned.