Fideo yn eich tywys o gwmpas arddangosfa Celf Agored 2020 Storiel

Dyddiad: 22/04/2021
Storiel-Fideo-Video

Bellach gellir gweld arddangosfa Celf Agored 2020 Storiel yn ddigidol, sydd yn darparu profiad gwych o'r holl waith celf anhygoel a oedd yn cael ei arddangos.

Thema’r arddangosfa oedd ‘Awyr Agored’, a dderbyniodd ymateb rhagorol gan artistiaid talentog. Cyn y cyfnod clo gyntaf fis Mawrth diwethaf, dewiswyd 94 o eitemau o'r ceisiadau niferus i ymddangos yn yr arddangosfa.

Meddai Delyth Gwawr Williams, Swyddog Celfyddydau Gweledol, “Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, nid oedd yna fawr o gyfle i bobl weld yr arddangosfa yma yn Storiel. Ond nid oeddwn eisiau ei gweld yn mynd yn angof ac felly roedd hi’n bwysig ein bod yn creu cofnod parhaol.

“Felly fe aethom ati i recordio’r gwaith celf ar ffurf fideo - sy'n cynnig profiad byw ac emosiynol wrth i chi gael eich tywys yn rhithiol. Dyma’r arddangosfa gyntaf yn Storiel i gael ei chofnodi a'i rhannu yn y fath fodd.”

Yn y fideo fe welwch waith celf gan Mark Albrow, ‘Sunset Over the West Shore’, print digidol y dyfarnwyd iddo wobr Dewis y Detholwr 2020.

Hefyd gwelwch ffotograffiaeth gan Pete Whitehead a gafodd ganmoliaeth uchel, a gweithiau gan Brenda Chaffer, Rene Evans, Judith Samuel, Joan West a Dorothy M Williams a gafodd ganmoliaeth hefyd.

Roedd Storiel wedi gallu croesawu ymwelwyr am gyfnod yn yr hydref y llynedd, gan ganiatáu i bobl bleidleisio dros eu hoff ddarn ar gyfer gwobr Dewis y Bobl. Gyda’r nifer fwyaf o bleidleisiau, dyfarnwyd gwobr Dewis y Bobl i’r gwaith celf 3D gan Jenet Peers, ‘They go out once a year and discuss mental health issues’ sydd wedi’i greu o glai wedi’i danio a papier mâché.

Felly ewch i https://www.storiel.cymru/cymru/whats-on/celf-agored-storiel-2020/ i fynd ar daith rithiol o gwmpas yr arddangosfa hyfryd yma.