Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau'r sir

Dyddiad: 01/04/2021

Ar ddiwedd blwyddyn wahanol iawn, mae Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau’r sir am eu hymdrechion i gefnogi a diogelu ein cymunedau yn ystod y cyfnod anodd yma. I’r perwyl hyn mae nodyn o ddiolch wedi ei anfon i dros 9,000 o fentrau lleol a’i gylchredeg drwy law bwletinau a cyfryngau cymdeithasol tîm cefnogi busnes y Cyngor.

Roedd Aelod Cabinet Datblygu’r Economi y Cyngor yn awyddus i dalu teyrnged i’r sector fusnes am eu gwaith dros y 12-mis diwethaf i gadw cymunedau Gwynedd yn ddiogel.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu'r Economi:

“Mae hi wedi bod yn flwyddyn eithriadol ac, ar ran pobl Gwynedd, hoffwn ddiolch i bob busnes lleol am eu hymdrechion aruthrol i gefnogi ein cymunedau a’n cadw ni gyd yn ddiogel.

“O fod wedi bod yn rhedeg busnes fy hun, gwn eu bod wedi wynebu heriau enbyd ac mae’r Cyngor wedi gwneud popeth o fewn ei allu i’w cefnogi, gan gynnwys dosbarthu yn agos at £100 miliwn o gymorth ariannol ar ran Llywodraeth Cymru.

“Yn yr un modd, bydd heriau wrth i ni symud o ganolbwyntio ar oroesi i ail‐agor ac yna adfer.  Eto bydd gan bob busnes rôl allweddol yng ngwarchod pawb sydd byw ac yn ymweld â Gwynedd a hoffwn ofyn iddynt ystyried hyn yn ofalus wrth iddynt gynllunio i’r dyfodol. 

“Bydd y Cyngor yn parhau i fod yma i'ch helpu.  Yn y cyfamser, cofiwch gadw’n saff a chadw ar y blaen drwy gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr cefnogi busnes.”

Gellir cofrestru ar gyfer y cylchlythyr cefnogi busnes y Cyngor drwy fynd i gwynedd.llyw.cymru/BwletinBusnes a derbyn gwybodaeth defnyddiol drwy ddilyn @busnesgwynedd ar Twitter.