Archifau Gwynedd yn ail-agor

Dyddiad: 01/04/2021
Archifau
Mae Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd yn paratoi ar gyfer croesawu’r cyhoedd yn ôl i’w hadeiladau yn fuan. 

Bydd Archifdy Meirionnydd yn Nolgellau yn ail-agor ar Dydd Llun, 12 Ebrill, ac Archifdy Caernarfon yn ail-agor ar Ddydd Mercher, 14 Ebrill.

Dywedodd Lynn Francis, Prif Archifydd Cyngor Gwynedd: “Rydan ni’n edrych ymlaen at weld pobl nôl yn ein harchifdai. Er mwyn diogelu defnyddwyr a staff, bydd trefniadau diogelwch yn eu lle ac rydym yn ddiolchgar o flaen llaw i bobl am eu dealltwriaeth a’u hamynedd wrth i ni ailgyflwyno’r gwasanaeth gwerthfawr yma.”

Bydd angen archebu dogfennau o flaen llaw a bydd system apwyntiadau yn unig i fynychu’r archifdai. Bydd angen diwrnod neu fwy o rybudd fel bod modd estyn y dogfennau a sicrhau fod y dogfennau hynny ar gael.

Gellir archebu deunydd drwy bori drwy’r catalog ar-lein ar wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru - os ydych yn ansicr pa ddogfennau yr ydych eu hangen, gallwch gysylltu a gallwn gynnig ein cymorth. Neu os nad ydych yn gallu ymweld mae croeso i chi gysylltu gyda’r Archifdai i drafod gwasanaethau eraill.

Er mwyn trefnu apwyntiad i fynychu’r archifdai, cysylltwch drwy e-bostio archifau@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio:

Archifdy Caernarfon (01286) 679 095

Archifdy Meirionnydd, Dolgellau (01341) 424 682

LLUNIAU:

1 – Ystafell ymchwil yn archifdai Gwynedd’s

2 – Mae gwasanaeth archifau Cyngor Gwynedd yn cynnig mynediad at amrywiaeth o ddogfennau a delweddau hanesyddol