Ysgolion Gwynedd yn helpu i fwydo teuluoedd mewn angen

Dyddiad: 24/04/2020
Bwyd_Food

Mae staff arlwyo Cyngor Gwynedd wedi bod yn gwneud swyddi ychydig yn wahanol yn ddiweddar wrth iddynt ail-becynnu bwyd ar gyfer pobl mewn angen ar draws y sir.

Er nad ydi ysgolion yn cael eu defnyddio ar gyfer addysgu ar hyn o bryd oherwydd yr argyfwng Coronafeirws, mae’r cypyrddau’n dal i fod yn llawn cynnyrch bwyd o bob math.

Meddai’r Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

“Gan nad oes bwyd poeth yn cael ei goginio yn yr ysgolion ar hyn o bryd, roedden ni yn awyddus i ganfod defnydd gwahanol i’r cynnyrch oedd dros ben.

“Rydw i’n ddiolchgar iawn i’r staff sydd wedi bod ynghlwm â’r gwaith yma – mi fydd y bwyd yn sicr o gyrraedd pobl fydd yn gallu gwneud defnydd ohono yn ystod y cyfnod heriol yma.”

Dywedodd Bethan Griffith, Rheolwr Gwasanaethau Ategol Addysg Cyngor Gwynedd:

“Mae ‘na lawer o fwyd sych fydd yn dod i ddiwedd ei ddyddiad cyn bo hir, ac roeddan ni isio gwneud rhywbeth i helpu, ac osgoi gwastraff yr un pryd. Fel hyn ryda ni’n medru gwneud y gorau o’r sefyllfa.”

Mae’r Cyngor yn cydweithio gyda Banciau Bwyd y sir, ac wedi trefnu i fwyd o’r ysgolion gael ei rannu i deuluoedd ac unigolion mewn angen ar draws Gwynedd o’r wythnos hon ymlaen.

Esboniodd Bethan Richardson, sy’n cydlynu cymorth i’r Banciau Bwyd ar ran Cyngor Gwynedd, fod llawer o fwyd yn dal i fod yn y storfeydd a’r rhewgelloedd.

“Mae’r bwyd yn cael ei gasglu o’r ysgolion i ddau hwb canolog sef Ysgol Hafod Lon ym Mhenrhyndeudraeth ac Ysgol Maesincla yng Nghaernarfon,” meddai Bethan Richardson.

“Yna, mae’r bwyd yn cael ei becynnu a’i rannu ar draws y sir. Bydd staff arlwyo ysgolion y Cyngor yn ail bacio’r pasta a’r reis i becynnau llai, ac yn ei ail labelu a’i ddyddio.”

Bydd y bwyd yn cael ei gludo gan staff arlwyo a phriffyrdd y Cyngor, i’r deg lleoliad lle mae’r Banciau Bwyd yn gweithio, tra bydd cig a bwydydd wedi eu rhewi’n mynd i’r cartrefi henoed a chynlluniau cymunedol yn y sir.

Er mwyn sicrhau y bydd digon o fwyd ar gael i’w rannu dros gyfnod yr argyfwng mae’r Cyngor wedi penderfynu gosod archebion ychwanegol am fwyd gan gwmnïau lleol.

“Byddwn yn prynu mwy o fwyd sych i ychwanegu at y stoc ysgolion er mwyn ei rannu allan i’r banciau bwyd,” meddai Bethan Richardson, sy’n cydlynu’r cynllun.  “Felly byddwn yn medru ddefnyddio’r 2 hwb ysgol fel canolfannau pacio a dosbarthu, a pharhau i helpu teuluoedd sy’n dioddef oherwydd yr argyfwng.”

Mae manylion am fanciau bwyd Gwynedd i’w gweld ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/HelpCymunedol

LLUN: Kath, Marie, Jen a Ruth sy’n gweithio i ddosbarthu o’r ysgolion i’r banciau bwyd