Llyfrgelloedd Gwynedd nawr ar gael o adref!

Dyddiad: 20/04/2020
llyfrgell_cymraeg

Ydych chi’n gweld colled heb eich llyfrgell lleol? Wel, diolch i’r dechnoleg mae modd lawrlwytho pob math o adnoddau gan Llyfrgelloedd Gwynedd ar-lein.

O ganlyniad i Covid-19, fe fu'n rhaid i lyfrgelloedd a mannau cyhoeddus gau. Ond, diolch i’r cynnig digidol sydd ar gael trwy Llyfrgelloedd Cymru, mae modd cael gafael ar bob math o adnoddau am ddim trwy unrhyw ddyfais sydd gennych wedi’i chysylltu gyda’r we - er enghraifft e-lyfrau, e-lyfrau llafar trwy Borrowbox, e-glychgronau ac e-gomics trwy RB digital  a gwefan hel achau ancestry.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am lyfrgelloedd: “Yn y cyfnod yma lle bo pawb adref am gyfnodau hir, mae hi’n bwysig i ni gyd ddiddanu ein hunain a chadw’n brysur. Mae adnoddau fel hyn am fod yn gysur mawr i nifer o bobl, yn enwedig gan ei fod ar gael yn rhad ac am ddim.

“Mae modd cael yr adnoddau hyn yn Gymraeg ac yn Saesneg ac yn addas i oedolion, plant a phobl ifanc. Dyma gyfle da i bawb gael adnoddau i’n cadw ni’n ddiwyd mewn cyfnod poenus.”

Gallwch weld popeth sydd ar gael trwy ymweld a www.gwynedd.llyw.cymru/catalogllyfrgell ac yna dilynwch y cyfarwyddiadau perthnasol.

Cofiwch, fod angen bod yn aelod o’ch Llyfrgell yn gyntaf! Ond mae ymaelodi yn broses syml ar y wefan ac yna gallwch gael mynediad at yr holl adnoddau digidol.