Gweithiwr gofal o Wynedd 'yn ysbrydoliaeth'

Dyddiad: 22/04/2020
Aimee1

Mae merch ifanc o Gaernarfon yn dod a chysur i drigolion un cartref preswyl mewn cyfnod pan nad ydynt yn medru cael cwmni teulu a ffrindiau.

 

Cafodd Aimee Parry ei dewis i fod yn rhan o gynllun prentisiaeth Cyngor Gwynedd y llynedd, wedi cwblhau cwrs blwyddyn yng Ngholeg Llandrillo-Menai yn Llangefni.

 

Ers iddi ddechrau gweithio yng nghartref preswyl Plas Maesincla y Cyngor ym mis Hydref, mae hi wedi dod yn ffefryn gan y staff a’r trigolion.

 

“Mae’n amser anodd iawn i bawb,” meddal Susan Thomas, Rheolwr y cartref.

 

“Ond mae Aimee’n ysbrydoliaeth i ni gyd. Mae hi mor ifanc, ond mae hi’n rhyfeddol, ac yn gwneud y gwaith yn naturiol, ac yn ddi-lol. Mai’n llawn hwyl, a mor gydwybodol!”

 

Er mai dim ond 17 oed yw Aimee, mai hi wrth ei bodd yn gweithio fel cynorthwyydd gofal dan brentisiaeth yn y cartref yng Nghaernarfon. Roedd yn edrych ymlaen i gychwyn ei chwrs Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ond bu’n rhaid gohurio oherwydd argyfwng y coronafirws.

 

Gan nad yw teuluoedd na ffrindiau’n medru ymweld â’r un cartref preswyl oherwydd yr argyfwng COVID19, gall fod yn gyfnod caled iawn i’r trigolion.

 

Mae Aimee’n amlwg yn aelod gwerthfawr iawn o’r tîm ym Mhlas Maesincla, ac yn help i godi calon a chynnal y gwasanaeth ar adeg mor anodd.

 

Meddai Susan: “Mae Aimee’n dod i’w gwaith bod dydd heb gwyno, a bydd yn treulio lot o amser efo’r trigolion yn codi eu calonnau, a’u cysuro.

 

“Maen nhw wrth eu boddau’n cael gwneud eu gwalltiau a’u hewinedd ganddi. Rwy’n teimlo’n falch iawn ohoni a dweud y gwir.”

 

Nid yw’r argyfwng wedi newid llawer ar agwedd Aimme tuag at y gwaith, ar wahân i orfod gwisgo’r offer diogelwch personol, a chadw at reolau pellter cymdeithasol. 

 

“Mae pobl yn sbïo’n od arnai pan dwi’n dweud lle dwi’n gweithio”, meddai Aimee.

 

“Ond dwi wedi dod i arfer yn sydyn, a dwi wrth fy modd yn cael dod i ‘nabod y bobl sy’n byw yma, a thrio gwneud iddyn nhw deimlo’n hapus. Mae pob un efo’i stori ei hun.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd: “Mae hi mor braf clywed am enghreifftiau fel yma o staff allweddol y Cyngor yn gwneud cyfraniad mor bwysig ar adeg mor heriol.

 

“Mae staff fel Aimee yn cynnig help go-iawn i bobl yn ein cartrefi a diolch iddi hi a’r cannoedd o staff gofal eraill ar hyd a lled y sir sy’n gwneud gwaith mor bwysig.”

 

LLUN: Aimee gydag un o’r preswylwyr Sylvia Evans

 

Os oes gennych chi ddiddordeb gweithio ym maes gofal, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed gennych chi. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.gwynedd.llyw.cymru/Covid19Gwirfoddoli  neu i gysylltu gyda’r Cyngor, ebostiwch gofalu@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio: 01286 679577/ 07384 876908.