Cynnal cyfarfod cyntaf ar-lein gan Gyngor Gwynedd

Dyddiad: 24/04/2020

Dros yr wythnosau diwethaf, mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno pob math o ffyrdd newydd o weithio i sicrhau fod y Cyngor yn gallu parhau i ddarparu gwasanaethau allweddol i drigolion yn ystod cyfnod yr argyfwng Coronafeirws.

Fel rhan o’r ymdrechion yma, mae Arweinwyr grwpiau gwleidyddol y Cyngor wedi cytuno y dylid defnyddio technoleg newydd i gynnal cyfarfodydd lle mae angen penderfyniadau allweddol, a hynny ar-lein, tra’n parchu rheolau pellhau cymdeithasol.

Mae Gwynedd yn cychwyn cynnal y cyfarfodydd ar system ar-lein ‘Microsoft Teams’ am y cyfnod nesaf, gyda chyfarfod Cabinet y Cyngor y cyntaf o’i fath. Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth, 28 Ebrill.

Ni fydd y cyfarfodydd cyntaf yn cael eu gwe-ddarlledu yn fyw. Ond y gobaith ydi y bydd modd gosod recordiad o’r cyfarfodydd ar y wefan maes o law. Mae’r Cyngor hefyd wrthi’n ceisio llunio datrysiad er mwyn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd drwy’r dechnoleg fideo newydd, fodd bynnag, gan nad oes modd darparu cyfieithu ar y pryd drwy’r dechnoleg ar hyn o bryd.

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Cefnogaeth Gorfforaethol: “Drwy gydol yr argyfwng yma, mae staff ar draws Cyngor Gwynedd wedi bod ac yn parhau i wneud ymdrech arwrol i gadw gwasanaethau allweddol i fynd.

“Rydym wedi cyrraedd pwynt lle mae angen cymryd rhai penderfyniadau allweddol, ac felly mae Gwasanaeth Democratiaeth y Cyngor wedi adnabod ffordd amgen i aelodau gynnal rhai cyfarfodydd cyfansoddiadol allweddol o gartref.

“Dros yr wythnosau diwethaf, mae pobl ar draws y byd wedi cofleidio ffyrdd newydd o gyfathrebu yn defnyddio technoleg newydd, a byddwn yn parhau i geisio datblygu y trefniadau dros-dro yma er mwyn sicrhau fod gwaith democrataidd hanfodol y Cyngor yn parhau.

“Mae’n debyg fod Gwynedd ymhlith y cynghorau cyntaf yng Nghymru i gymryd y cam arloesol yma o gynnal cyfarfod ar-lein yn ystod yr argyfwng Coronafeirws, ac mae hynny yn amlwg yn rhywbeth yr ydym yn falch ohono.”