Cyngor yn chwilio am ofalwyr cartref ym Mhorthmadog, Pwllheli a Phen Llŷn

Dyddiad: 30/04/2021

 Mae Cyngor Gwynedd yn edrych i benodi 27 o weithiwr gofal cartref yn rhannau o Ddwyfor.

 

Yn benodol, mae’r awdurdod yn awyddus i recriwtio ar gyfer naw swydd ym Mhorthmadog, naw ym Mhwllheli a naw yn ardal Pen Llŷn.

 

Daw hyn fel rhan o ymrwymiad y Cyngor yn ddiweddar lle clustnodwyd dros £700,000 i gyflogi mwy o ofalwyr i gefnogi pobl fregus yn y sir.

 

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd sydd hefyd yn Aelod Cabinet am faes Gofal:

 

“Mae sicrhau digon o staff ar gyfer y maes gofal yn her sy’n wynebu gwasanaethau ar hyd a lled y wlad, ac fel Cyngor rydym yn awyddus i benodi gofalwyr cartref a fydd yn gallu cefnogi pobl i barhau i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi.

 

“Rydw i’n llawn edmygedd i’r staff ymroddedig sydd gennym yma yng Ngwynedd ac mi wn i fod eu gwaith yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl bob un diwrnod.

 

“Ar hyn o bryd, rydym yn awyddus i recriwtio rhagor o staff gofal cartref yn ardal Porthmadog, Pwllheli a Phen Llŷn er mwyn ymateb i’r cynnydd anochel mewn galw am wasanaeth gofal cymdeithasol.

 

“Felly os ydych chi’n rhywun sy’n hoffi helpu pobl ac sydd eisiau gwneud gwahaniaeth mawr o fewn eich cymuned leol, yna cysylltwch efo ni am sgwrs.”

 

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig cyflog cystadleuol, amodau gwaith da a hyfforddiant safonol.

 

Os oes gennych chi diddordeb, byddai Gill neu Elen yn hapus i gael sgwrs ar 07384876908 neu e-bostio: gofalu@gwynedd.llyw.cymru – mae rhagor o fanylion hefyd ar gael ar www.gwynedd.llyw.cymru/GalwGofalwyr