NEGES ATGOFFA OLAF: Cronfa Cadernid Economaidd

Dyddiad: 24/04/2020

Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru yw un o'r ffyrdd pwysicaf y gall busnesau gael cyllid i'w helpu trwy'r cyfnod digynsail hwn; ond mae amser yn brin i fanteisio.

Galwodd Aelod Cabinet dros Economi Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Thomas, ar fusnesau lleol i wirio os ydyn nhw’n gymwys, a gwneud cais am yr arian ar frys: “Does dim amser i wastraffu, dylai pob busnes yng Ngwynedd fynd yn syth ar wefan Busnes Cymru a gwirio os ydyn nhw’n gallu elwa o'r Gronfa Cadernid Economaidd, a gwneud cais ar unwaith os gallant.

“Mae'r Gronfa eisoes wedi derbyn miloedd o geisiadau o bob rhan o Gymru a'r cyntaf i'r felin fydd yn elwa, os byddwch chi'n ei gadael tan yfory efallai y collwch y cyfle.”

Gellir gweld manylion y Gronfa ar busnescymru.llyw.cymru neu trwy'r ddolen ar gwynedd.llyw.cymru/busnesCOVID19