Ysbrydoli plant ysgol am awyrofod yng nghystadleuaeth drôn Eryri

Dyddiad: 24/04/2019
Llanbedr

Mae rhaglen a gefnogir gan Cyngor Gwynedd yn gwahodd 120 o ddisgyblion ysgolion lleol i gymryd rhan mewn gweithdai awyrofod yng nghystadleuaeth rhyngwladol dylunio drôn, sy’n dychwelyd i ganolfan awyrofod Eryri (Snowdonia Aerospace Centre) yn Llanbedr ym mis Mehefin.

Mae’r gystadleuaeth UAS Challenge, a drefnir gan y sefydliad peirianwyr mecynyddol a'i gefnogi gan Lywodraeth Cymru, yn atynnu cannoedd o fyfyrwyr gyda thimoedd yn trafeilio o wledydd fel Canada, Pakistan a Sri Lanka i hedfan eu hawyrennau yn y digwyddiad.

Mae disgyblion ysgol gynradd Llanbedr ac ysgolion uwchradd Meirionnydd, yn cael cyfle i siarad gyda’r myfyrwyr am eu dronau, gwylio’r awyrennau yn cystadlu yn y “fly-off” ac adeiladu gleiderau model eu hunain.

Fel rhan o’r rhaglen, mae Cyngor Gwynedd wedi noddi cystadeluaeth celf a dylunio “Air Adventures” ble gofynnir i’r disgyblion gyflwyno syniadau am awyrennau i ddiffodd tannau gwyllt.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd: “Rydym wrth ein boddau i fod yn noddi gweithgareddau STEM ar gyfer disgyblion lleol unwaith eto yn “IMechE UAS Challenge” eleni. Llynedd, roedd bobl ifanc yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau peirianneg, a siarad i dimau peirianneg o brifysgolion ar draws y byd - rydym yn gobeithio y bydd gweithgareddau STEM eleni yn adeiladu ar lwyddiant llynedd, ac rydym yn falch o allu cynnig darpariaeth i blant oed cynradd.”

Meddai Peter Finegold, Pennaeth Addysg a Sgiliau y Sefydliad Peirianwyr Mecynyddol: “Mae Air Adventures yn rhoi cyfleoedd gwych i ddisgyblion ysgol i gymhwyso syniadau creadigol i sialensau dyngarol...ac ennill gwobrau. “Air Adventurers” heddiw bydd dylunwyr awyrennau’r dyfodol.”

Ychwanegodd Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Ardal Fenter Eryri, Dr John Idris Jones: “Mae'r Bwrdd wedi bod yn awyddus i sicrhau bod y gymuned leol yn cymryd rhan yng ngwaith yr Ardal Fenter ac yn cael profiad ymarferol o'r hyn y gallai'r dyfodol ei ddal ar gyfer safle Llanbedr. Mae hwn yn gyfle gwych ac rwy'n falch y bydd plant o bob oed yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau yn ystod y digwyddiad. Mae pynciau STEM yn mynd i fod yn hanfodol i sector awyrofod sy'n datblygu'n gyflym a gobeithiwn y gall y safle ddarparu rhagolygon cyflogaeth go iawn i'n pobl ifanc.”

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r “UAS Challenge” a fydd yn arddangos nodweddion unigryw canolfan awyrofod Eryri yn Llanbedr  (Snowdonia Aerospace Centre) i’r gymuned leol ac i gynilleidfa rygwladol ehangach. Mae noddwyr eraill yn cynnwys GKN Aerospace, QinetiQ, Bombardier, Raytheon a Fraser Nash.

LLUN: Rhai o’r disgyblion lleol sydd eisoes wedi bod yn rhan o’r gweithgeraddau