Dweud eich dweud yn etholiadau Ewrop

Dyddiad: 30/04/2019
Etholiad

Bydd Diwrnod Etholiadau Senedd Ewrop ddydd Iau, 23 Mai.

 

Mae gan breswylwyr hyd at ddydd Mawrth, 7 Mai i gofrestru i bleidleisio os nad ydynt eisoes ar y Gofrestr Etholwyr. Y dyddiad cau i wneud cais ar gyfer pleidlais drwy'r post yw dydd Mercher, 8 Mai (5pm) ac ar gyfer pleidleisiau drwy ddirprwy, dydd Mercher, 15 Mai (5pm).

 

Dywedodd Dilwyn Williams, Swyddog Cofrestru Etholiadol Cyngor Gwynedd:

 

“Mae’n hollbwysig bod pobl yn cael y cyfle i gymryd rhan yn yr etholiad hwn, ac yn osgoi colli allan oherwydd nad ydynt wedi cofrestru.

 

“Ni ddylai pobl gymryd arnynt y gallent bleidleisio oherwydd eu bod wedi cofrestru i bethau eraill megis Treth y Cyngor. Os oes amheuaeth, dylai preswylwyr gysylltu â’n Tîm Gwasanaethau Etholiadol i wirio a ydynt wedi cofrestru i bleidleisio.”

 

Dim ond ychydig o funudau y mae'n cymryd: cofrestrwch ar-lein https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

 

Mae rhestr lawn o’r pleidiau sydd wedi enwebu ar gael ar y wefan: www.gwynedd.llyw.cymru/etholiadau