Datblygiadau cyffrous i'r celfyddydau yn ysgol newydd Godre'r Berwyn yn Y Bala

Dyddiad: 12/04/2019
Godre'rBerwyn1

Mae grŵp lleol yn awyddus i glywed gan bobl y cylch sy’n awyddus i gyfrannu at sicrhau llwyddiant i’r defnydd o’r adnoddau celfyddydol a chymunedol sydd wedi eu lleoli yng nghampws newydd Godre’r Berwyn yn Y Bala.

Fel rhan o gampws yr ysgol newydd, mae yna adnoddau pwrpasol ar gyfer y celfyddydau yn cynnwys stiwdio ddawns a theatr sydd â thaflunydd digidol i ddangos ffilmiau.

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, sy’n cynrychioli’r Bala ar Gyngor Gwynedd: “Mae’n braf cyhoeddi mai Theatr Derek Williams fydd enw’r theatr ar safle Godre’r Berwyn a’r stiwdio yn cael ei henwi’n Stiwdio Buddug James: dau berson a roddodd oes o wasanaeth yn datblygu sgiliau perfformio sawl cenhedlaeth o bobl ifanc y cylch.

“Y bwriad rŵan ydi mynd ati i wneud yn siŵr fod y ddarpariaeth newydd  yn cael ei defnyddio i’r eithaf gan y gymuned. Ffurfiwyd y grŵp  er mwyn penderfynu sut i wneud y gorau o’r ddarpariaeth gelfyddydol wych sydd gennym bellach.” 

Meddai Bethan Emyr Jones, Pennaeth Ysgol Godre’r Berwyn: “Mae’n galonogol iawn fod nifer o aelodau o'r gymuned wedi datgan diddordeb i fod yn aelodau o'r grŵp. Bwriad y ddarpariaeth ydi cynnig lle i drigolion yr ardal ddod ynghyd i gymdeithasu ac i fwynhau amrywiol ddigwyddiadau a pherfformiadau.”

Bydd y grŵp o’r gymuned  yn gweithio gydag Ysgol Godre’r Berwyn a Chyngor Gwynedd i ddatblygu cynllun busnes ar gyfer Theatr Derek Williams a Stiwdio Buddug James. Mae bwriad hefyd i gyflogi cydlynydd a fydd yn gyfrifol am farchnata a threfnu  rhaglen o weithgareddau.

Cynhelir cyfarfod nesaf y grŵp yn Ysgol Godre’r Berwyn am 6pm ar nos Lun, 29 Ebrill. Os oes gennych ddiddordeb bod yn aelod neu am ymgeisio am y swydd cydlynydd, cysylltwch â Dilwyn Morgan: Cynghorydd.DilwynMorgan@gwynedd.llyw.cymru

Wrth i ragor o weithgareddau gael eu cynnal yn Theatr Derek Williams a Stiwdio Buddug James, mae’r grŵp hefyd yn awyddus i glywed gan artistiaid lleol sydd â diddordeb mewn arddangos gweithiau celf yn ardal y fynedfa.

Mae’r gofod cymunedol a chelfyddydol ar safle Godre’r Berwyn yn cynnwys cyntedd agored gyda siop / bar ar gyfer achlysuron arbennig. Mae Theatr Derek Williams â lle i 300 eistedd ar gyfer perfformiadau theatrig a chyngherddau. Bydd y sinema  fodern ar gael yn y dyfodol agos, gyda lle i 120 o bobl eistedd.

LLUNIAU: Campws Ysgol Godre’r Berwyn (lluniau cwmni Wynnes)