Band pres ysgolion Gwynedd a Môn yn dod i'r brig

Dyddiad: 12/04/2019
Ban Iau Warwick 2019

Cipiodd criw ifanc o Wynedd a Môn y wobr gyntaf ym mhencampwriaeth bandiau pres 2019 yn Warwick y penwythnos hwn,  gyda’r beirniad yn dyfarnu gwobr aur iddynt am eu perfformiad.

Dan arweiniad Lois Eifion, dyma’r unig fand o ogledd Cymru i gystadlu, a dyma hefyd y tro cyntaf iddynt gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon – gan guro saith o fandiau eraill o bob cwr o’r DU. Ac, i ychwanegu at y llwyddiant yma cafodd  y band pres hŷn, dan arweiniad Dylan Williams wobr arian am eu perfformiad nhw. Mae’r ddau fand yn rhan o Wasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn sy’n darparu gwersi cerdd mewn ysgolion yn y ddwy sir yn ogystal â chyfleoedd i gymryd rhan mewn amrywiol fandiau ac ensemblau.

Dywedodd Ann Jones, Rheolwr y Gwasanaeth Cerdd: “Dyma ganlyniad anhygoel i ni a hoffwn longyfarch pawb yn y ddau fand. Rydym yn falch iawn ohonynt ac rwy’n awyddus i ddiolch yn fawr i’r tiwtoriaid a’r bobl ifanc i gyd am eu gwaith caled. Mae’r llwyddiant yn dangos gwerth y profiadau a’r cyfleoedd mae’r plant yn gael drwy’r gwasanaeth – mae’n rhan holl bwysig iawn o’n cenhadaeth ni fel cwmni. Rydym yn edrych ymlaen at glywed llawer iawn mwy gan y cerddorion ifanc yma i gyd yn y dyfodol.”

Ar lwyddiant y band dywedodd eu harweinydd Lois Eifion: “Mae’r criw wedi gweithio yn galed iawn, rydw i yn falch iawn ohonynt i gyd – ac eisiau diolch i bob aelod am eu hymroddiad. Ein nod rŵan ydi mynd o nerth i nerth wrth i ni ddatblygu a cheisio denu aelodau newydd.” 

Llun: Lois Eifion gyda Band Pres Iau Gwynedd a Môn yn dilyn eu llwyddiant