Ysgol Ardudwy – Disgyblion i ddychwelyd i'r safle

Dyddiad: 19/04/2018

Yn dilyn gwaith sylweddol i drwsio difrod i doeau Ysgol Ardudwy, Harlech yn dilyn tywydd stormus ym mis Mawrth, bydd disgyblion yn gallu dychwelyd i’r safle ddydd Llun nesaf, 23 Ebrill.

 

Bydd cam cyntaf y cynlluniau i drwsio’r difrod mawr i doeau adeilad yr ysgol wedi’i gwblhau erbyn y penwythnos hwn.

 

Bydd y gwaith o ail-doi’r rhan fwyaf o’r ysgol yn dechrau yn awr a’r nod yw cwblhau’r gwaith erbyn diwedd gwyliau’r haf. Yn ystod y cyfnod yma bydd y conctractwyr yn gweithio’n agos gyda’r ysgol er mwyn sicrhau nad yw’r gwaith yn amharu ar weithgareddau’r ysgol ac yn cwblau’r gwaith fesul to.

 

Bydd sicrwydd na fydd unrhyw waith trwsio’n digwydd yn ystod yr arholidau TGAU. Yn ogystal, pan fydd ystafelloedd llawr uchaf unrhyw floc yn cael eu cau dros dro er mwyn i’r gwaith ail-doi fynd yn ei flaen, bydd rhai dosbarthiadau’n cael eu cynnal yn adeilad hen lyfrgell yn Harlech gyda gwasanaeth bws wennol yn cael ei ddarparu.

 

Dymuna’r Ysgol a Chyngor Gwynedd ddiolch yn ddiffuant i’r gwahanol ganolfannau sydd wedi cynnig cyfleusterau dros dro i’r ysgol ac i staff yr ysgol, y disgyblion a’u rhieni am bob cydweithrediad yn ystod y cyfnod heriol hwn. Mae pawb yn falch bod y trefniadau dros dro a weithredwyd yn llwyddiannus wedi sicrhau bod addysg i’r disgyblion wedi parhau er gwaethaf yr amodau heriol.