Trigolion Caernarfon yn hel sbwriel

Dyddiad: 16/04/2018
Maesincla

 Yn dilyn cwynion gan breswylwyr lleol yng Nghaernarfon, daeth aelodau o Bwyllgor Llygad Maesincla at ei gilydd yn ddiweddar i hel sbwriel yn un o feysydd chwarae plant yr ardal. Fe wobrwywyd y tîm o wirfoddolwyr wedi’r digwyddiad gyda lle chwarae taclus, glân a diogel i’r plant cael chwarae.

 

Meddai’r Cynghorydd Tref ac Aelod o’r pwyllgor, Maria Sarnaki: “Mae gennym griw arbennig yma ym Maesincla, gyda phedwar ohonom sy’n gynghorwyr yn cyd-dynnu’n dda gyda’n gilydd i geisio gwella pethau i bobl leol. Y gobaith ydy rŵan y byddwn yn gwneud mwy o ddigwyddiadau tacluso ac wrth wneud helpu i adeiladu ar y balchder sydd yma’n barod ym Maesincla.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Tref a Sir lleol Cemlyn Williams: “Dymunwn ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r digwyddiad hwn ac i gynllun Trefi Taclus Gwynedd am eu cefnogaeth. Mae Maesincla yn lle braf i fyw ac i dyfu fyny ac rydym yn awyddus i gadw’r naws arbennig sydd yma, felly os oes unrhyw un eisiau helpu cysylltwch â ni. Byddwn yn hynod falch o’ch gweld.”

 

Meddai’r Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol, Gareth Wyn Griffith: “Yn yr hinsawdd sydd ohoni mae awdurdodau lleol yn dibynnu mwy nac erioed ar gefnogaeth a chydweithrediad preswylwyr lleol i gynnal gwasanaethau amgylchedd lleol. Mae Trefi Taclus yn allweddol yn hyn gan ei fod yn galluogi pobl sydd â diddordeb i weithredu ar eu pryderon ac felly gwella eu cymunedau.”

 

Y rhai a fu’n cymryd rhan o Lygad Maesincla ar y diwrnod oedd: Maria Sarnaki, Cemlyn Williams, Dawn Lynne Jones, Sherryl Todd a Waynne Owen Humphreys.

Grŵp i denantiaid a phreswylwyr lleol yw Llygad Maesincla, sy’n gweithio o’u canolfan ar Ffordd Elidir, Maesincla yng Nghaernarfon.

 

Gall unrhyw un sydd yn ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus dderbyn gwys i fynd gerbron llys a derbyn dirwy o £2,500.

 

Ariennir menter Trefi Taclus Gwnedd trwy grant gan Lywodraeth Cymru, sydd a’r bwriad o wella’r amgylchedd leol yng Nghymru

 

Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os ydych eisiau dechrau grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r Tîm ar 01766 771000 neu e-bostio

trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os am wneud cais am becyn cymunedol.

 

LLUN: Rhai o aelodau Llygad Maesincla a chynghorwyr lleol a fu’n hel sbwriel yn ddiweddar