Gwasanaethau bws cyhoeddus rheolaidd yn dychwelyd

Dyddiad: 13/04/2018

Mae Cyngor Gwynedd yn falch o gadarnhau y bydd Gwasanaethau bws cyhoeddus rheolaidd yn rhedeg rhwng Abermaw a Phorthmadog yn ogystal â rhwng Morfa Bychan, Borth y Gest a Phorthmadog o ddydd Llun, 16 Ebrill ymlaen.

Ers penderfyniad y Comisiynydd Traffig i ddileu trwydded cwmni Express Motors (Penygroes), mae swyddogion o Wasanaeth Trafnidiaeth y Cyngor wedi bod yn gwneud popeth posib i sicrhau fod gwasanaethau bws cyhoeddus yn parhau i fod ar gael i drigolion Gwynedd. Yn dilyn trafodaethau gyda chwmnïau bws lleol, bydd gwasanaethau ychwanegol rŵan ar gael ar hyd llwybr 38 a 39 o Abermaw i Borthmadog, yn ogystal â’r gwasanaeth cylchol rhwng Porthmadog, Borth y Gest a Morfa Bychan.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldebau am faterion trafnidiaeth:

“Rydw i’n falch iawn y bydd gwasanaethau ychwanegol rŵan yn eu lle rhwng Abermaw a Phorthmadog yn ogystal â’r llwybr cylchol yn ardal Morfa Bychan ac yn gobeithio y bydd trigolion lleol yn gwneud defnydd llawn o’r gwasanaeth.

“Mae swyddogion y Cyngor wedi bod yn gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf i ddeall anghenion lleol ac i drafod gyda darparwyr bws i geisio cyfarch yr angen o fewn yr adnoddau sydd ar gael i ni.

“Yn dilyn cadarnhad gan y Comisiynydd Traffig yr wythnos yma, rydan ni’n hynod falch y bydd gwasanaethau ychwanegol yn rhedeg yn y cymunedau yma o ddydd Llun, 16 Ebrill ymlaen.”

Bydd y gwasanaeth 38/39 yn weithredol hyd at wyth siwrne’r dydd rhwng Porthmadog, Harlech ac Abermaw (gan gysylltu gyda’r gwasanaeth T3 service i/o Ddolgellau a Wrecsam). Bydd saith siwrne yn weithredol ar y llwybr cylchol 99 ar gyfer Porthmadog, Borth y Gest a Morfa Bychan.

Bydd manylion llawn am y gwasanaethau i’w gweld ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/bws