Cydnabyddiaeth i Wynedd mewn gwobrau dysgu genedlaethol

Dyddiad: 19/04/2018
GwenanEllisJones

Mae ysgolion o Wynedd a staff addysg wedi eu cyhoeddi ar restr fer ar gyfer gwobrau dysgu cenedlaethol o bwys.

Mae’r gwaith blaengar sy’n cael ei wneud gan Ysgol O M Edwards yn Llanuwchllyn ac Ysgol Bro Lleu ym Mhenygroes yn golygu fod y ddwy ysgol gynradd o Wynedd wedi eu rhoi ar restr fer ar gyfer ‘Defnydd gorau o Ddysgu Digidol’.

Mae gwaith arbennig Gwenan Ellis Jones sy’n cydlynu Siarter Iaith Gymraeg ar ran Adran Addysg Cyngor Gwynedd hefyd wedi ei gydnabod yn y categori ‘Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli’. 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

 “Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y gwobrau cenedlaethol yma. Mae’n amlygu’r ffaith y dylen ni fod yn falch o’n staff gwych yma yng Ngwynedd sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth ym mywydau pobl ifanc.

 “Gyda thechnoleg newydd yn chwarae rhan mor bwysig ym mywydau pobl ifanc, mae’n braf gweld fod gwaith dwy o ysgolion Gwynedd wedi eu cydnabod yn y categori ar gyfer Dysgu Digidol.

 “Rydw i hefyd yn falch ofnadwy fod gwaith arbennig Gwenan Ellis Jones ar Siarter Iaith Gymraeg wedi ei amlygu fel esiampl i eraill. Diolch i’r gwaith yma, mae disgyblion ledled Gwynedd wedi elwa o’r cynllun sy’n anelu i gynyddu defnydd cymdeithasol o’r iaith.

 “Mae brwdfrydedd ac ymrwymiad Gwenan wedi bod yn greiddiol i lwyddiant y gwaith yng Ngwynedd sydd hefyd yn dathlu hunaniaeth Gymreig a pham y dylid ymfalchïo yn ein diwylliant a’n hiaith.

 “Ers lansio’r Siarter Iaith yng Ngwynedd yn 2011, mae wedi dod yn esiampl ar gyfer siroedd eraill ar draws Cymru ac mae Gwenan Ellis Jones wedi bod yn allweddol wrth helpu i ddatblygu cynlluniau tebyg mewn siroedd ledled Cymru. Mi fyddwn i’n hoffi dymuno’r gorau i Gwenan ac i Ysgol Bro Lleu ac Ysgol O M Edwards yn y gwobrau yma.”

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn anelu i ddathlu ymrwymiad, a gwaith caled athrawon ar draws Cymru. Derbyniwyd enwebiadau gan rieni, myfyrwyr, cyd-weithwyr a chyflogwr. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni yng Nghastell Hensol ar 13 Mai.

LLUN: Gwenan Ellis Jones sydd wedi cyrraedd rhestr fer ‘Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli’ yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru