Byddwch yn wyliadwrus o werthwyr pysgod o ddrws i ddrws

Dyddiad: 18/04/2018

 Mae Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd yn rhybuddio’r cyhoedd i fod yn wyliadwrus o werthwyr pysgod drws i ddrws draws sir Gwynedd.

Mae adroddiadau wedi dod i law o  fasnachwyr yn ceisio gwerthu gwerth cannoedd o bunnoedd o bysgod o ddrws i ddrws yn ddiweddar.

Dywedodd John Eden Jones, Swyddog Gorfodaeth, Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Gwynedd fod y gwerthwyr pysgod yn achosi pryder: “Mae consyrn am y sefyllfa, yn enwedig gan nad oes gwybodaeth i gadarnhau os ydy’r busnes wedi cael ei gofrestru fel busnes bwyd yn gyfreithiol fel sydd yr angen o dan reoliadau cenedlaethol, ac os ydy’r gwerthwyr yn masnachu o fewn rheoliadau diogelwch a hylendid bwyd perthnasol.

“Yn aml iawn pan yn prynu pysgod gan werthwyr o ddrws i ddrws, nid oes gan y prynwr unrhyw ffordd o wybod sut mae’r pysgod wedi cael ei storio ac os ydy yn saff i fwyta. Yn aml iawn mae gwerthwyr o’r fath yn defnyddio cerbydau heb oergell, a mi all yn ogystal fod yna faterion pellach sydd yn ymwneud a labelu a ansawdd y pysgod.

“Y lle gorau i brynu pysgod yw gan werthwr pysgod ag enw da mewn siop, stondin sefydledig neu dosbarthwyr o ddrws i ddrws rheolaidd.”

Os oes gan unrhyw aelod o’r cyhoedd wybodaeth pellach am y gwerthwyr pysgod, yna cysylltwch os gwelwch yn dda efo Gwasanaeth Gwarchod Y Cyhoedd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000 neu drwy e-bost ar safmas@gwynedd.llyw.cymru