Band Jazz Ysgol Tryfan - Enillwyr Band Cymru 2018!

Dyddiad: 24/04/2018
Band Jazz 3

Llwyddodd Band Jazz Ysgol Tryfan i gyfareddu'r gynulleidfa a’r beirniaid yn y Neuadd Fawr ym Mhrifysgol Abertawe, a’r gynulleidfa fyw ar S4C  yn ddiweddar, i gipio gwobr band ieuenctid gorau Band Cymru 2018.

Ysgol Tryfan oedd yr unig ysgol unigol i gyrraedd y rownd derfynol, ac felly roedd yn gryn gamp i drechu bandiau gwasanaethau cerdd rhanbarthol Gwent, Torfaen a Chaerdydd a’r Fro yn y rownd derfynol honno. Chwaraewyd tri darn gan y Band Jazz – sef ‘Uptown Funk’, ‘Li’l Darlin’ a ‘Latin Fantasy’ ac wrth eu dyfarnu’n fuddugol mewn cystadleuaeth safonol , cyfeiriodd y beiriniaid at eu perfformiad cyflawn a chywirdeb eu sain.

Llongyfarchiadau mawr i bob un o aelodau’r Band Jazz sy’n cynnwys disgyblion o Fl.7 i Fl.12, ac i Mr Hefin Evans am ei arweiniad a’i ddewis o gerddoriaeth. Mae galwadau am wasanaeth y Band Jazz eisioes yn llifo i mewn yn awr a’r sylw iddynt yn fawr ac yn haeddiannol. I ddyfynnu’n Saesneg ran o adolygiad oddi ar wefan 4barsrest.com – “Band Jazz Ysgol Tryfan, a remarkable jazz ensemble from a single secondary school in North Wales!”

Gallant yn awr edrych ymlaen yn fuddugoliaethus ac yn hyderus tuag at y dyfodol. Llongyfarchiadau fil!