Arddangosfa Llinell y Llanw yn Storiel

Dyddiad: 30/04/2018
LlinellyLlanw_Tideline-1

I gyd-fynd â ‘Blwyddyn y Môr’ eleni, bydd yna sawl arddangosfa i weld yn Storiel sydd yn adlewyrchu’r thema yma.

Mae arddangosfa Llinell y Llanw yn arddangos gwaith newydd yr arlunydd Tim Pugh, a ysbrydolwyd gan ei gasgliad o arteffactau Fictoraidd ac Edwardaidd a gasglwyd o linell y llanw yn North Beach, Whiteheaven, Cumbria.

Ers graddio ym 1989 gyda gradd BA mewn Cerameg, mae Tim wedi bod yn hunangyflogedig fel artist proffesiynol sydd yn arddangos ei waith mewn orielau, amgueddfeydd a mannau eraill ar hyd y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

Meddai Tim: “Mae'r darnau ceramig, gwydr a thameidiau eraill yn awgrymu bywyd domestig, ac yn tarddu o hen domen sbwriel tanddwr wedi'i lleoli oddi ar harbwr Whitehaven. Mae'r arteffactau'n ennyn ciplun ar oes a fu a. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rwyf wedi bod yn gwneud brasluniau o fanylion y deunydd cerameg ar glogfeini traethau, a bagiau plastig sydd wedi dod i'r lan.

“Rwyf hefyd wedi creu ymyriadau traeth safle-benodol dros dro yn ymgorffori dulliau aml-gyfrwng a darlunio. Rwyf yn defnyddio ysgrifbin, siarcol a brwsys paent i wneud braslun o'r lluniau teimladwy a lleddf sy'n awgrymu naratif neu stori.

“Yn y casys arddangos mae mewnosodiadau bychain yn gwneud defnydd o'r arteffactau sydd wedi'u gwahanu a'u trefnu.” 

 Mae arddangosfa Llinell y Llanw i’w weld yn Storiel, Bangor, hyd at 30 Mehefin. Mae Storiel ar agor Mawrth-Sadwrn 11am-5pm.