Arddangosfa Celf Agored – Môr ac Arfordir yn Storiel

Dyddiad: 30/04/2018
CelfAgored_Open Art-1

Mae’r flwyddyn hon wedi’i ddynodi yn ‘Blwyddyn y Môr’, ac mae Storiel yn cynnig sawl arddangosfa i gyd-fynd efo hyn. 

Un o’r arddangosfeydd ydi’r arddangosfa blynyddol Celf Agored sy’n agored i artistiaid dros 16 oed sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru.

Thema eleni oedd ‘Môr ac Arfordir’ a roedd modd cyflwyno’r gwaith mewn unrhyw gyfrwng – paentiadau, darluniau, ffotograffiaeth, tecstil, pren, clai ac ar unrhyw ffurf 2D neu 3D o fewn maint penodol. O’r nifer helaeth y cafodd eu cyflwyno detholwyd 73 o weithiau amrywiol i’r cyhoedd cael mwynhau.

Cyflwynir Gwobr y Detholwr eleni i Helen Dolling am ei gwaith ‘Skeletal Beach Wrecks’ a wnaed o ffibrau gwlân ffeltiog. Cymeradwyid gwaith gan saith artist arall hefyd, a oedd yn cynnwys darluniau acrylig, olew, cyfrwng cymysg, ceramig a phrint, yn ogystal â ffotograffau.

Meddai Helen: “Rwyf yn arlunydd sydd wedi dysgu fy hun ac sydd yn gweithio mewn sawl cyfrwng, ond yn tueddaf ffafrio’r gweadeddol.

“Rwyf yn gweithio gan amlaf ar olygfeydd lleol, yn enwedig y môr a’r arfordir. Mae golau Ynys Môn, yn benodol y ffordd mae’r awyr, y môr a’r tir yn rhyngweithio, yn fy ysbrydoli i greu ‘peintiadau’ mewn gwlân drwy haenu gwlân lliwgar ac eu ffeltio gan ddefnyddio nyddwyd adfachog.”

Derbyniodd Helen ei gwobr yn Storiel ar adeg y noson agoriadol swyddogol. Ar ôl gweld yr arddangosfa bydd yna gyfle i bleidleisio dros eich hoff ddarn o waith, a all wedyn fod yn gymwys am Wobr Dewis y Bobl. Bydd y gwobr yma, sef rhodd gan Gyfeillion Storiel, yn cael ei roi i’r darn o waith a dderbyniodd y mwyaf o bleidleisiau pan daw’r arddangosfa i ben. Rhaid dewis eich ffefryn erbyn dydd Sadwrn 9 Mehefin.

Bydd arddangosfa Celf Agored i’w weld yn Storiel, Bangor, hyd at 23 Mehefin. Mae Storiel ar agor Mawrth-Sadwrn 11am-5pm.