Apêl Bwrdd Iechyd a Lles am wirfoddolwyr newydd

Dyddiad: 30/04/2018

Ydych chi am chwarae rhan allweddol wrth wneud penderfyniadau am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Ngogledd Cymru?

 

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn chwilio am unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd neu gymdeithasol neu a allai ofalu am rywun sydd angen gwasanaethau i ymuno â'r Bwrdd.

 

Mae'r Bwrdd yn edrych am un cynrychiolydd unigol ac un cynrychiolydd gofalwr i ymuno â'r Bwrdd cyn gynted ag y bo modd a dau gynrychiolydd pellach ym mis Tachwedd 2018 pan fydd tymor yr aelodau presennol yn dod i ben.

 

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi'i sefydlu o ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (2014) ac mae'n anelu at wella iechyd a lles pawb yng Ngogledd Cymru.

 

Meddai Bethan Jones Edwards, Pennaeth Cydweithredu Rhanbarthol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gogledd Cymru: "Mae partneriaid yn gweithio gyda’i gilydd i wella iechyd a lles trigolion ar draws rhanbarth Gogledd Cymru ac mae hwn yn gyfle gwych i gymryd rhan yng ngwaith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Dylai'r unigolion gael angerdd am wella bywydau pobl a byddant am gael digon o yrru, egni a brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth go iawn i'r ffordd y caiff gwasanaethau eu rhedeg ledled Gogledd Cymru. Byddai'r rhai sydd â phrofiad bywyd go iawn o'r gwasanaethau iechyd a lles yn ymgeiswyr delfrydol a gallant ddod â'u profiad i'r Bwrdd.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch â Bethan Jones Edwards trwy e-bost: Bethan.m.jonesedwards@sirddinbych.gov.uk neu dros y ffôn: 01824 712037.

 

Dylai unrhyw fynegiadau o ddiddordeb gael i'w cyflwyno i Bethan.m.jonesedwards@denbighshire.gov.uk erbyn 25 Mai 2018 neu yn ysgrifenedig i Bennaeth Cydweithredu Rhanbarthol, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 9AZ