Pyrth Profiad Ymwelwyr i agor dros y Pasg

Dyddiad: 13/04/2017

Pyrth Profiad Ymwelwyr i agor dros y Pasg

 Yn dilyn trafodaethau manwl rhwng Cyngor Gwynedd, Twristiaeth Gogledd Cymru, partneriaid lleol yng Nghaernarfon a’r Ganolfan ym Mhorthmadog, bydd y cyn canolfannau croeso yn y trefi yn agor fel pyrth profiad ymwelwyr yn ystod gwyliau’r Pasg.

 Yn ogystal â darparu gwasanaeth ar gyfer aelodau Twristiaeth Gogledd Cymru ar draws ardal gogledd orllewin Cymru, bydd hyn yn golygu bydd gwybodaeth ar gael o’r cyn canolfannau croeso. 

 Bydd y cyfleusterau yn cael eu cynnal gan Dwristiaeth Gogledd Cymru sy’n gweithio ar draws y rhanbarth i hyrwyddo aelodau sy’n cynnwys y 200 sydd wedi eu lleoli yng Ngwynedd, yn ogystal â hyrwyddo gogledd Cymru a darparu gwybodaeth i ymwelwyr i’r rhanbarth.

 Mewn ymateb i benderfyniad y Cyngor yn 2016 i roi’r gorau i gynnal ei ganolfanau croeso oherwydd toriadau ariannol digynsail yn wynebu’r awdurdod, mae trafodaethau cadarnhaol wedi eu cynnal hefo Twristiaeth Gogledd Cymru am ddefnyddio’r cyn canolfannau yng Nghaernarfon a Phorthmadog fel pyrth profiad ymwelwyr.

 Dywedodd Jim Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru: “Rydym wrth ein boddau i fod yn gweithio hefo Cyngor Gwynedd a phartneriaid lleol i drawsnewid y cyn canolfannau croeso yn Byrth Profiad Ymwelwyr.

 “Byddwn yn datblygu’r cyn ganolfannau croeso yn byrth profiadau rhyngweithiol gan gynnig profiad cyflawn, tu ôl i’r llenni i ymwelwyr gael profiad o beth sydd gan Wynedd a gogledd Cymru i’w gynnig. Byddwn yn dechrau drwy agor y cyn canolfannau croeso hefo newidiadau cyfyngedig, serch hyn mae gennym gynlluniau cyffrous i ddatblygu dros y misoedd i ddod gan gynnwys profiadau digidol a gosodiadau traddodiadol.

 “Bydd y ddarpariaeth ym Mhorthmadog ar agor dydd Gwener hyd ddydd Llun dros benwythnos y Pasg, ac ar ddydd Sul a Llun y Pasg yng Nghaernarfon o 11am tan 3pm. Bydd y ddau ddarpariaeth ar agor bob penwythnos yn y lle cyntaf.”

 Meddai Siân Jones, Rheolwr Twristiaeth Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydan ni’n falch iawn ein bod wedi gallu cydweithio i ddod o hyd i ddatrysiad sy’n golygu y bydd y cyn ganolfannau croeso yn weithredol o wyliau Pasg ymlaen. Mae gan Dwristiaeth Gogledd Cymru gynlluniau cyffrous i ddatblygu’r ddau leoliad ac rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos hefo nhw i wireddu eu gweledigaeth.

 “Tra bod rhaid i’r Cyngor addasu i’r cyfnod ariannol heriol sydd ohoni, mae’r cytundeb yr ydan ni wedi gallu ei ddatblygu hefo Twristiaeth Gogledd Cymru yn dangos bod gweithio mewn partneriaeth yn gallu arwain at atebion creadigol.

 “Yn ogystal â’r defnydd newydd ar gyfer y cyn ganolfannau croeso, rydym hefyd yn parhau i weithio hefo partneriaid ar draws y sector twristiaeth ac yn hyrwyddo Gwynedd drwy’r wefan a llwyfan digidol www.visitsnowdonia.info ac mae gwefan newydd yn cael ei ddatblygu i wella’r hygyrchedd ar gyfer gwybodaeth ddigidol i ymwelwyr. Yn ogystal, rydym yn parhau mewn trafodaethau hefo partneriaid o fewn y sector i sicrhau bod ymwelwyr yn y sir yn gallu cael mynediad i wybodaeth o ffynonellau eraill fel pwyntiau gwybodaeth twristiaeth yn ddigidol a drwy 321 o leoliadau dosbarthu Twristiaeth Gogledd Cymru ar draws Gwynedd.”