Gwirfoddolwyr yng Nghriccieth yn asesu tarddiad sbwriel morol

Dyddiad: 28/04/2017
criccieth

Gwirfoddolwyr yng Nghriccieth yn asesu tarddiad sbwriel morol

Mae trigolion ardal Criccieth wedi bod yn cyfrannu tuag at waith monitro sbwriel morol ar y traeth. Cynhaliwyd arolwg o’r sbwriel yn ddiweddar ar draeth Morannedd, o dan ofal Prosiect Ecosystemau Morol Llŷn.

 Gobaith y prosiect ydi cynnal arolygon yn rheolaidd er mwyn casglu data defnyddiol ar gyfer adnabod unrhyw dueddiadau, ac i asesu tarddiad y sbwriel sy’n ymgasglu ar y traeth.

 Meddai Cadeirydd Cyngor Tref Criccieth, Robert Dafydd Cadwalader: "Mae ein traethau’n wynebu'r prifwyntoedd a Llif y Gwlff ac mae nifer y sbwriel, yn enwedig plastig, sydd yn golchi i fyny yn erchyll.

 “Mae'n bwysig ein bod yn gwneud ymdrech i reoli hyn. Rydym yn glanhau’r traeth yn rheolaidd ac mae llawer o drigolion yn casglu sbwriel pan fyddant yn mynd am dro.

 “Roedd y sesiwn yma’n wahanol gan fod rhai o'r gwirfoddolwyr yn cofnodi'r gwahanol eitemau a gasglwyd ar hyd y lan caregog rhwng Criccieth a’r Graig Ddu. Mae'r data yma yn hanfodol yn y frwydr i leihau’r defnydd o blastig ac mae'r cyngor yn llwyr gefnogi prosiect."

 Meddai Molly Lovatt, Cyfoeth Naturiol Cymru: "Mae ymdrechion i leihau sbwriel yn y môr yn bwysig iawn ar gyfer cadwraeth bywyd gwyllt.

 "Ond mae'r un mor bwysig bod ein traethau yn lân ar gyfer trigolion ac ymwelwyr, sy'n mwynhau ein harfordir a’n traethau, a phrofi’r holl fanteision iechyd ac economaidd o fod allan yn yr awyr agored.”

 Fe ddilynwyd methodoleg Cymdeithas Cadwraeth y Môr (Marine Conservation) wrth gynnal yr arolwg, ac fe fydd y data yn cael ei ychwanegu at werth ugain mlynedd o dystiolaeth.

 Mae Prosiect Ecosystemau Morol Llŷn yn gweithio gyda phartneriaid i gryfhau amgylchedd y môr heb gael effaith niweidiol ar bysgotwyr na chymunedau lleol. Mae’n gyfrifol am wella dealltwriaeth pawb o amgylchedd y môr.