Gwaith cynnal a chadw angenrheidiol ym mhwll nofio Tywyn

Dyddiad: 26/04/2017

Mae gwaith cynnal a chadw hanfodol yn cael ei gynnal ym mhwll nofio Canolfan Hamdden Bro Dysynni Tywyn ar hyn o bryd.  Mae hyn yn golygu y bydd y pwll nofio ar gau tan 21 Gorffennaf.

Mae’r gwaith yn cynnwys gosod nenfwd, golau a ffenestri newydd a fydd yn galluogi  effeithlonrwydd ynni'r ganolfan drwy leihau costau gwresogi yn ogystal a gwella’r cynnig i gwsmeriaid.

Meddai Bryan Hughes, Rheolwr Ardal Canolfannau Hamdden Meirionnydd Cyngor Gwynedd: “Mae gwaith uwchraddio sylweddol yn cael ei gynnal yn ym mhwll nofio Canolfan Hamdden Bro Dysynni Tywyn. Ymddiheurwn fod y gwaith allweddol yma yn golygu y bydd angen cau y pwll dros dro, ac am unrhyw anghyfleustra achosir.

“Hoffwn nodi bydd y gweithgareddau sych yn y ganolfan – sy’n cynnwys y dosbarthiadau ffitrwydd, ystafell ffitrwydd ar gweithgareddau plant sydd ddim yn y pwll - ar agor fel arfer yn ystod y gwaith cynnal a chadw. Hefyd, bydd modd i unrhyw aelodau ddefnyddio pyllau nofio eraill y Cyngor yn ystod y cyfnod yma.Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i’r ardal pwll nofio ar ei newydd wedd o fis Gorffennaf ymlaen! Diolch am eich cydweithrediad.”

Mae croeso i ddefnyddwyr y ganolfan hamdden sydd yn awyddus cael rhagor o wybodaeth, gysylltu â’r ganolfan hamdden ar:  01654 711763 neu Bywyniach@gwynedd.llyw.cymru