Disgyblion yn dychwelyd i adeilad Ysgol Rhosgadfan

Dyddiad: 28/04/2017

Disgyblion yn dychwelyd i adeilad Ysgol Rhosgadfan

Bydd disgyblion ysgol gynradd yn dychwelyd i’w hadeilad ysgol arferol yn dilyn gwaith atgyweirio sylweddol wedi difrod a achoswyd gan wyntoedd cryfion Storm Barbara nol ym mis Rhagfyr.

 Ar ôl trefniadau dros-dro lle’r oedd disgyblion yn cael eu haddysgu mewn adeiladau cymunedol yn y pentref, mae gwaith atgyweirio sylweddol wedi bod i adeilad Ysgol Rhosgadfan. Yn ystod y cyfnod gwaith atgyweirio, a diolch i ysbryd cymunedol roedd hanner disgyblion yr ysgol yn yn cael eu haddysgu yn rhan o glwb pêl-droed lleol y Mountain Rangers a gweddill y disgyblion yn defnyddio canolfan addysgiadol Cae’r Gors sydd gerllaw.

 Dywedodd Pennaeth Ysgol Rhosgafdan, Paul Carr: “Hoffwn ddatgan ein diolch fel ysgol i bawb sydd wedi ein cefnogi a chynorthwyo dros y cyfnod heriol yma, gan gynnwys y Corff Llywodraethol, staff, plant a rhieni. Yn ogystal, hoffwn ddiolch i’r byddin o weithwyr Cyngor Gwynedd, y cwmni adeiladu 4 Crosses Construction, ac wrth gwrs y gymuned leol sydd wedi bod yn hynod o weithgar.

 “Mae’n wir dweud fod adeilad yr ysgol yn ôl i edrych ar ei gorau. Er y difrod sylweddol a achoswyd yn sgil stormydd difrifol mis Rhagfyr, rydym wedi gallu defnyddio’r cyfle yma i foderneiddio yn sylweddol yn fewnol, ac felly braf adrodd fod da wedi dod allan o'r difrod.

 “Fel ysgol, rydan ni’n falch adrodd y bydd adeilad yr ysgol ar agor o fore Mawrth ar gyfer disgyblion, ac mae yna edrych ymlaen sylweddol. Yn ogystal, byddwn yn cynnal prynhawn agored i’r cyhoedd rhwng 2pm a 5pm ddydd Sadwrn, 6 Mai er mwyn rhoi cyfle i bawb sydd wedi ein cefnogi cael cyfle i cael eu hebrwng o amgylch yr adeilad a gweld y datblygiadau. Os bydd y tywydd yn caniatau, bydd Cyfeillion Ysgol Rhosgadfan yn trefnu adloniant a byrbrydau ar iard yr ysgol fel ffordd o ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at gronfa ar gyfer byrddau a chadeiriau newydd ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen.”