Cyfle i Ymweld ag Amgueddfa Hanes Naturiol Prifysgol Bangor

Dyddiad: 10/04/2017

Cyfle i Ymweld ag Amgueddfa Hanes Naturiol Prifysgol Bangor

 Bydd Casgliadau Hanes Naturiol y Brifysgol ar agor i’r cyhoedd ar Ddydd Sadwrn 22 o Ebrill rhwng 11am i 3pm.

 Bydd cyfle i ymweld ag Amgueddfa Hanes Naturiol y Brifysgol, er mwyn dysgu mwy am yr anifeiliaid sydd i’w gweld yno. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau i’r gwirfoddolwyr fydd ar gael, bydd hefyd cornel gweithgareddau i blant o bob oedran.

 Mae’r digwyddiad yma wedi cael ei drefnu ar y cyd hefo Cymdeithas Ymlusgolegol y Brifysgol a bydd cyfle i weld a gafael nadroedd ac anifeilid byw eraill ar y dydd.

 Fel rhan o gynllun ar y cyd hefo Cyngor Gwynedd sydd wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Treftadaeth Loteri ,‘Ymgysylltu â Chasgliadau: Ehangu Mynediad at Dreftadaeth Gwynedd’, mae yna fwriad i wella mynediad i gasgliadau amgueddfeydd cudd y Brifysgol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr i fwynhau a dysgu o’r creiriau sydd yn cael eu harddangos.

 Dywedodd Dr Rosanna Robinson, Curadur yr Amgueddfa;

“Rydym yn bwriadu agor Amgueddfa Brambell yn fwy aml er mwyn rhoi mynediad i’r cyhoedd. Mae hyn yn adeiladu ar lwyddiant Gwyl Wyddoniaeth y Brifysgol sydd wedi bod yn boblogaidd ac mae’r Amgueddfa yn cael ei fynychu’n dda ar y diwrnodau yma.”

 Lleolir Adeilad Brambell dros ffordd i ASDA ac mae cyfeiradau ar gael ar y wefan http://www.bangor.ac.uk/tour/MapLleoliad.pdf