Byddwch yn wyliadwrus o werthwyr pysgod o ddrws i ddrws

Dyddiad: 21/04/2017

Mae Gwasanaeth Gwarchod Y Cyhoedd Cyngor Gwynedd unwaith eto yn rhybuddio’r cyhoedd i fod yn wyliadwrus o werthwyr pysgod yn mynd o gwmpas o ddrws i ddrws yn ceisio gwerthu gwerth cannoedd o bunnoedd o bysgod ffres ar draws sir Gwynedd.

Mae’r masnachwyr wedi bod yn gwerthu o ddrws i ddrws yn ddiweddar, yn gofyn i breswylwyr gan gynnwys yr henoed os buasent yn hoffi prynu pysgod. 

Mae consyrn am y gwerthwyr pysgod, yn enwedig gan nad oedd gwybodaeth i gadarnhau os ydy’r busnes wedi cael ei gofrestru fel busnes bwyd yn gyfreithiol fel sydd yr angen o dan Reoliad DU 852/2004, ac os ydy’r gwerthwyr yn masnachu o fewn Rheoliadau diogelwch a hylendid bwyd perthnasol.

Yn aml iawn pan yn prynu pysgod gan werthwyr o ddrws i ddrws, nid oes gan y prynwr unrhyw ffordd o wybod sut mae’r pysgod wedi cael ei storio ac os ydy yn saff i fwyta.  Yn aml iawn mae gwerthwyr o’r fath yn defnyddio cerbydau heb oergell, a mi all yn ogystal fod yna faterion pellach sydd yn ymwneud a labelu a ansawdd y pysgod.

Y lle gorau i brynu pysgod yw gan werthwr pysgod ag enw da mewn siop, stondin sefydledig neu dosbarthwyr o ddrws i ddrws rheolaidd.

Os oes gan unrhyw aelod o’r cyhoedd wybodaeth pellach am y gwerthwyr pysgod, yna byddwch gystal â chysylltu â Gwasanaeth Gwarchod Y Cyhoedd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000 neu drwy e-bost ar safmas@gwynedd.gov.uk.