Asesiad Poblogaeth Gofal Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru

Dyddiad: 03/04/2017

Asesiad Poblogaeth Gofal Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru

Mae Cynghorau yng Ngogledd Cymru, gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi bod yn gweithio efo’i gilydd i weld pa wasanaethau gofal a chefnogaeth mae pobl ei angen nawr ac yn y dyfodol. 

 Mae’r darganfyddiadau wedi cael eu cyhoeddi ar 1 Ebrill 2017, ac mae’r adroddiad ar y cyd cyntaf ar gael ar: www.gwynedd.llyw.cymru/asesiadpoblogaeth  

 Mae pobl ar draws Gogledd Cymru wedi cymryd rhan i ddweud eu dweud am ddyfodol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

 Dywedodd Jenny Williams, Arweinydd Prosiect Gogledd Cymru a Chyfarwyddwraig Strategol Gofal Cymdeithasol ac Addysg yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy “Mae’r adroddiad hwn y cyntaf o’i fath yng Ngogledd Cymru.  Fe fydd yn ein helpu i gynllunio gwasanaethau er mwyn cwrdd ag anghenion pawb sydd angen gofal a chefngoaeth, a’u gofalwyr.”

 Mae cynhyrchu asesiad poblogaeth ar gyfer Gogledd Cymru yn ofyniad dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.