Cyfarfod Fforwm Gwledig Cymru yn Nolgellau

Dyddiad: 20/02/2018
WLGA Dolgellau 16-02-18

Cynhaliwyd cyfarfod o Fforwm Gwledig Cymru a drefnwyd drwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn Siambr Cyngor Gwynedd ym Mhenarlag, Dolgellau yn ddiweddar. Roedd cynrychiolwyr o awdurdodau gwledig ar draws Cymru yn bresennol i drafod y Cynllun Twf arfaethedig i’r Canolbarth, ynghyd a materion eraill yn ymwneud ac economi cefn gwlad Cymru.

Mae’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd ac aelod dros Ward y Gogledd Dolgellau yn gyd-gadeirydd gyda’r Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys.

Meddai’r Cynghorydd Siencyn: “Roedd yn braf croesawu’r fforwm yma i Ddolgellau am y tro cynta ers tro byd. Rwy’n credu fod ei gynnal yma yn dangos fod y fforwm yn ymestyn i bob rhan o Gymru. Mae cefn gwlad Cymru yn wynebu y cyfnod mwya ansicr ers cenhedlaeth wrth i ni wynebu colli cyllid Ewropeaidd sydd wedi bod mor bwysig i’r diwydiant amaethyddol ac i gynlluniau adfywio gwledig. O ganlyniad mae’n bwysig fod y Fforwm yma yn llais cryf a chadarn dros faterion cefn gwlad ac yn cyfrannu at y drafodaeth o ddatblygu trefn newydd o gefnogaeth gwledig.”