Lansio trefn gofrestru i ddigwyddiadau Llanberis a'r Wyddfa

Dyddiad: 22/02/2022
Rasyr Wyddfa3
Mae Cyngor Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri wedi lansio trefn gofrestru ar gyfer digwyddiadau sydd eisiau cael eu cynnal yn Llanberis neu ar Yr Wyddfa.

 Er mwyn ymateb i’r cynnydd mewn niferoedd ymwelwyr ac i geisio cael rheolaeth well ar y digwyddiadau sy’n dymuno cael eu cynnal yn Llanberis ac ar Yr Wyddfa, mae’r ddau gorff wedi cyd-weithio i ddatblygu system i gofrestru digwyddiadau bach a mawr.

 Ar ôl blwyddyn o dreialu a gwneud gwelliannau mae’r system yn barod i’w defnyddio yn 2022.

 Bydd disgwyl i unrhyw drefnydd digwyddiad fydd eisiau cynnal digwyddiad yn Llanberis neu ar Yr Wyddfa gofrestru eu digwyddiad trwy wefan y Cyngor neu’r Parc.

 Mae’r gwaith pwysig yma yn rhan o weledigaeth ehangach o gydweithio rhwng y Parc a’r Cyngor i gael gwell rheolaeth ar ymwelwyr â’r ardal trwy ddatblygu a gweithredu Cynllun Economi Ymweld Cynaliadwy 2035.

 Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd:

 “Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous ac yn un sydd yn angenrheidiol er mwyn i’n cymunedau wybod pa ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal yn eu hardaloedd.

 “Bydd y drefn newydd hefyd yn sicrhau ein bod yn medru cael gwell rheolaeth o faint o ddigwyddiadau sy’n digwydd yn yr ardal yr un pryd, gan geisio annog trefnwyr digwyddiadau i ail-ystyried dyddiadau os oes gormodedd.

 “Er mwyn i’r system weithio’n llwyddiannus, mae’n hynod bwysig bod pob trefnydd digwyddiad sy’n bwriadu cynnal digwyddiad ar yr Wyddfa neu yn Llanberis o 2022 ymlaen yn cofrestru hefo’r system yma cyn gynted ac sy’n bosib.”

 Dywedodd Peter Rutherford, Rheolwr Mynediad Parc Cenedlaethol Eryri:

 “Mae’r drefn newydd yn creu cyfleon i drefnwyr digwyddiadau ystyried cynnal digwyddiadau ar draws y tymor, yn enwedig yn ardal Yr Wyddfa er mwyn lleihau’r pwysau ar ein cymunedau yn ystod y cyfnodau brig.

 “Mi fydd hyn yn gyfle hefyd i ni rannu negeseuon o flaen llaw gyda trefnwyr digwyddiadau - yn enwedig ar fynydda diogel, trafnidiaeth gynaliadwy a rheoli sbwriel.

 “Mae rheoli digwyddiadau yn ein hardaloedd a safleoedd prysuraf yn hanfodol er mwyn amddiffyn bioamrywiaeth a threftadaeth ddiwylliannol y rhan arbennig yma o’r byd.”

 LLUNIAU: Lansio system gofrestru Newydd ar gyfer digwyddiadau yn Llanberis ac ar Yr Wyddfa