Digwyddiad gwybodaeth yn Nhanygrisiau ar faterion ynni

Dyddiad: 14/02/2022
1CraigabIago
Mae cynrychiolwyr o Gyngor Gwynedd, y Dref Werdd, Nyth, City Energy a Menai Heating yn cynnal sesiwn i gyflwyno gwybodaeth am faterion ynni ddydd Sadwrn, 19 Chwefror.

 Mae gwahoddiad i drigolion lleol fynychu’r digwyddiad, a gynhelir yn Ysgol Tanygrisiau rhwng 11am a 4pm, lle bydd cyfle i ofyn cwestiynau a derbyn manylion am ynni a grantiau sydd ar gael ar gyfer boeleri ac insiwleiddio tŷ drwy Nyth ac ECO.

 Bydd cymorth ar gael i helpu gyda chostau ynni, a mae pobl leol yn cael eu hannog i fynd i siarad gyda’r arbenigwyr am leihau biliau, sut i gynhesu cartrefi’n well a sut i leihau ôl-troed carbon.

 Bydd cyfle hefyd i gyfnewid bylbiau – dewch â’ch hen fylbiau ac ewch ag un LED yn ei le.

 Meddai Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai ac Eiddo:

 “Mewn cyfnod o gynnydd aruthrol mewn biliau ynni, rydym yn credu’n gryf y dylem wneud beth allwn ni fel Cyngor i helpu trigolion y sir.

 “Dyna pam rydym wedi bod yn cydweithio gyda’n partneriaid i drefnu’r digwyddiad hwn er mwyn cynnig cefnogaeth a chyngor ar sut i wneud y defnydd gorau o ynni.

 “Rydw i’n annog pobl leol yr ardal a’r tu hwnt – dewch draw i’n gweld yn Nhanygrisiau. Rydym yn edrych ymlaen i’ch gweld ac yn barod i’ch helpu sut bynnag y gallwn.”

 Bydd croeso cynnes i bawb.